Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Tukea kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustyöhön myönnettiin tuleville kahdelle vuodelle ennätyksellisen vähän. Monet hyvät hankkeet jäivät ilman rahoitusta. Ulkoministeriön tukipäätökset postitettiin järjestöille juuri ennen joulua.
  • Taide on tehokas keino avata ihmisten silmiä maailman eri todellisuuksille ja innostaa heitä toimintaan paremman maailman puolesta. Mutta mitä taiteilijan ja järjestön välisessä yhteistyössä on syytä huomioida?
  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet uudistuivat, ja paikallisia opetussuunnitelmia ja uusia oppikirjoja kirjoitetaan. Opettajankoulutuslaitoksissa pohditaan, miten vastata opetuksessa uuden opetussuunnitelman tuomiin vaatimuksiin. Ilmassa on paljon muutosta, mutta samaan aikaan myös paljon upeita mahdollisuuksia.
  • Pakolaisuus ja ihmisoikeudet olivat keskiössä Raumalla 25.11.2016 järjestetyssä Maailma koulussa -seminaarissa, kun satakunta opiskelijaa sukelsi globaalikasvatuksen maailmaan. Opiskelijoiden mukaan globaalikasvatusta tulisi olla opettajankoulutuksessa enemmän.
  • Tämä vuosi on ollut hätkähdyttävä. Vaikka synkistely ei pelasta ilmastoa, aion tässä ensin tuoda esiin karuja faktoja maailman tilasta todentamaan, että meillä opettajilla ei ole enää muuta mahdollisuutta, kuin muuttaa opettajuuttamme ja pyrkiä kasvattamaan oppilaistamme aktiivisia kansalaisia, jotka ovat valmiita kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.
  • Suomen yhteiskunnallinen ilmapiiri on viime vuoden aikana kärsinyt yhä enemmän vastakkainasettelusta ja vihapuheesta, samalla kun rauhanomainen dialogi, empatia, toisen kunnioitus ja rakentava keskustelu on aika ajoin näyttänyt unohtuneen. Tällainen kehitys kasvattaa polarisaation riskiä maassamme, joka on tunnettu rauhan ja ihmisoikeuksien vahvana edistäjänä.

Sivut