Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Globaali maailma ei ole jossain muualla. Se on täällä ja me olemme osa sitä. Myös koulu toimii tässä maailmassa ja sen tavoite on valmistaa oppilaita aktiivisiksi, globaalissa ympäristössä pärjääviksi kansalaisiksi, jotka pystyvät tunnistamaan valta-asetelmia, normeja, ennakkoluuloja ja ymmärtävät yhdenvertaisuuden merkityksen.
  • Kansainvälisyysteemapäivä vai ryhmätöitä globaaleista ilmiöistä? Moni opettaja pohtii, miten globaalikasvatuksen voisi sisällyttää kätevästi osaksi opetusta. Globaalikasvatus ei kuitenkaan saisi jäädä irralliseksi ohjelmanumeroksi, vaan sen pitäisi olla elimellinen osa koulun arkea.
  • Mitä kauemmin olen toiminut opettajana, sitä vahvemmin olen alkanut ymmärtää olevani joka päivän jokainen hetki globaalikasvattaja. Urani alussa panostin kovasti globaalikasvatuksellisiin teemapäiviin, aamunavauksiin ja juhliin. Toki niitäkin tarvitaan, mutta kaikkein tärkeintä on johdattaa tuoreita kansalaisia ymmärtämään oma roolinsa maailmankansalaisina, siis ihan koko tämän maapallon kansalaisina.
  • Tänään liputetaan Yhdistyneiden Kansakuntien päivän kunniaksi. Tänä vuonna YK:n päivänä juhlistetaan myös kahden merkittävän YK:n ihmisoikeussopimuksen 50-vuotispäivää. Eduskunnan yhteydessä toimiva Ihmisoikeuskeskus järjesti tänään yhdessä ulkoministeriön ja Suomen YK-liiton kanssa eduskunnassa tilaisuuden ”Puoli vuosisataa ihmisoikeuksia”.
  • Eräs näkökulma globaalikasvatukseen on, että se on kuin linssi, jonka läpi kaikkea kasvatusta kannattaa tarkastella.
  • Miten määritellään globaalikasvatus? Miten se liittyy rauhaan, kestävään kehitykseen, yhdenvertaisuuteen, ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja arvoihin? Mitä OPS:ssa sanotaan globaalikasvatuksesta? Mitä globaalikasvatus käytännössä tarkoittaa? Kuka globaalikasvattaa ja ketä?
  • Vapaaehtoispanoksensa voi antaa monen hyvän tavoitteen käyttöön myös toimimalla verkon kautta. Aina ei tarvitse matkustaa toiselle puolelle maapalloa osallistuakseen mielenkiintoiseen, globaalissa yhteistyössä tehtävään maailmanparannustyöhön. Kotikoneelta, tabletilta tai kännykältä voi liittyä mukaan laajaan kansainväliseen vapaaehtoisyhteisöön.

Sivut