• Ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatus lisää tietoa ihmisoikeuksista ja edistää niiden toteutumista Suomessa ja kansainvälisesti. Se käsittelee keinoja, joiden avulla ihmisoikeuksia voidaan valvoa ja joilla ihmisoikeusloukkauksiin voidaan puuttua. Perustana ovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus. Ihmisoikeuskasvatus edistää monimuotoista ja ihmisten erilaisuutta arvostavaa yhteiskunnallista ilmapiiriä sekä yhdenvertaisuutta erilaisten vähemmistöjen ja valtaväestön välillä.

  • Kehityskasvatus etsii kestäviä elämäntapoja ja tutkii erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Maailman eri osat kytkeytyvät toisiinsa talouden, kulttuurin ja ympäristökysymysten kautta. Kehityskasvatus auttaa ymmärtämään näitä riippuvuussuhteita ja oivaltamaan, kuinka maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta voidaan edistää.

  • Kulttuurikasvatus rakentaa maailmaa, jossa ihmiset tuntevat toinen toistensa kulttuureita ja ovat kiinnostuneita murtamaan omia ennakkoluulojaan. Erilaiset toiminnalliset menetelmät tarjoavat ihmisille mahdollisuuden kohtaamiseen ja vuoropuheluun. Kulttuurikasvatus käsittelee myös syrjinnän syitä ja ilmenemismuotoja.

  • Rauhan- ja turvallisuuskasvatus kannustaa ihmisiä rauhanomaiseen rinnakkaiseloon ja etsimään vaihtoehtoja voimankäytölle. Rauhankasvatus pureutuu konfliktien ja väkivallan syihin sekä väkivallan vaikutuksiin yhteiskunnassa. Se rohkaisee yksilöitä etsimään väkivallattomia keinoja konfliktien ratkaisemiseen.

  • Ympäristökasvatus havahduttaa ihmisen huomaamaan, että olemme riippuvaisia luonnosta, ja tarjoaa keinoja toimia luonnon puolesta. Ympäristökasvatus kehittää ihmisten ymmärrystä, taitoja ja arvomaailmaa siten, että yksilö voi toimia omassa elämässään ympäristön hyväksi.