videokuva.jpg

Lataa viittomakielinen video

Kehitysyhteistyön vaikutusta on vaikea erottaa muusta taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. On kuitenkin olemassa selkeitä osoituksia suomalaisten tekemän kehitysyhteistyön onnistumisesta:

  • Sambiassa 40 000 oppilasta on saanut koulutilat Suomen tuella 10 viime vuoden aikana. Työ on tehty paikallisia työllistämällä ja hankkeen avulla myös tyttöjen koulunkäynti on lisääntynyt.
  • Terveyssektorilla Suomi on korostanut muun muassa vammaisten ihmisten oikeuksia ja lisääntymisterveyskysymyksiä. Esimerkiksi Nicaraguassa vammaisten ihmisten ja naisten oikeudet olisivat jääneet huomattavasti vähemmälle huomiolle ilman Suomen tukea.
  • Kepa tukee Mosambikissa paikallista nais- järjestöä, josta on kasvanut aktiivinen toimija. Viiden vuoden ponnistelun jälkeen järjestö sai läpi perhelain, jonka ansiosta naiset saivat oikeuden toimia yrittäjinä ja tyttöjen naimaikä nostettiin 14:sta 18 vuoteen. Järjestön seuraava tavoite on, että perheväkivallasta tulee rangaistava rikos.
  • Fida International on perustanut Tansaniassa nuorisokeskuksia, jotka ovat tarjonneet aids-valistusta 70 000 nuorelle. Fida International tarjoaa myös tuhansille nuorille atk- tai liiketoiminnan opintoja. Melkein puolet nuorista on työllistynyt. Esimerkiksi jokaista Sansibarin saaren kymmenestä internetkahvilasta johtaa nuorisokeskuksen entinen opiskelija.