videokuva.jpg

Lataa viittomakielinen video

Monissa maissa vammaisten asema vertautuu naisten asemaan.

Vammaiset kärsivät usein eniten köyhyydestä ja heidän vammautumisensa on usein sen seurausta. Myös vammaisten lasten kuolleisuus on hyvin korkea. Vain harvassa maassa on lakeja, joilla suojellaan vammaisia syrjinnältä ja hyväksikäytöltä.

Suurin osa kehitysmaiden vammaisista ei käy koulua ja vain pieni osa vammaisista aikuisista osaa lukea. Vammaiset löytävät harvoin palkkatyötä. Tiedon saanti ja yhteiskunnassa täysipainoisesti toimiminen on heille vaikeaa.

Vuonna 2006 valmistui YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, jonka tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia nauttia kaikista olemassa olevista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden henkilöiden kanssa.