Järjestön verkkosisällöt näkyviksi -koulutus

Paikkakunta
Helsinki
Milloin
23.11.2017
Tapahtuman kuvaus

Koulutuksessa käydään läpi kustannustehokkaita tapoja vahvistaa järjestön viestin näkyvyyttä verkossa muun muassa verkkosisältöjen optimoinnin ja somemarkkinoinnin kautta. Koulutus palvelee parhaiten järjestöjä, jotka tuottavat säännöllisesti sisältöä verkkoon.

 • Mitä eroa on eri some-kanavilla ja miten järjestön kannattaa toimia niissä?
 • Millaiset sisällöt menestyvät parhaiten ja miten onnistumista voi mitata?
 • Mitä on hakukoneoptimointi ja mitä sillä saavutetaan?
 • Miksi käyttäjien ymmärtäminen on tärkeää?

Kurssin aikana opitaan, kuinka kohennetaan järjestön verkkoidentiteettiä, mainetta ja näkyvyyttä verkossa käyttämällä hyväksi loistavaa sisältöä, linkityksiä, somea ja mielipidevaikuttajia.

Koulutuspaikka on Kepan toimistolla sijaitseva koulutustila Dialogi, 6. kerroksessa osoitteessa Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat järjestöjen verkkoviestinnästä ja kampanjoista vastaavat työntekijät ja vapaaehtoiset.

Maksu on Kepan jäsenjärjestöistä tulevilta 25 euroa, muista järjestöistä tulevilta 50 euroa ja muilta 100 euroa. Maksut laskutetaan jälkikäteen.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Kepan tapahtumakalenterista.

Tapahtumatyyppi

Varainhankintaa ilman varoja!

Paikkakunta
Helsinki
Milloin
9.12.2017
Tapahtuman kuvaus

Pienen vapaaehtoisyhdistyksen varainhankinta ja etenkin siinä alkuun pääseminen voi olla haastavaa. Koulutus tarjoaa inspiraatiota, käytännön esimerkkejä ja työkaluja oman organisaation varainhankinnan vuosikellon suunnitteluun.

Koulutuksessa saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Ketkä voisivat lahjoittaa toimintaamme? Miten tavoitan lahjoittajat? Miten viestin varainhankinnan tavoitteista puhuttelevasti? Mitä erilaisia tapoja on kerätä varoja ilman pääomaa tai rahankeruulupaa?

Kouluttajana toimii Elisa Vepsäläinen Indira Helsingistä.

Maksu: 15 € Kepan jäsenille, 25 € muille järjestöille ja 50 € muille
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 30.11.2017
Yhteystiedot: koulutusatkepa [dot] fi

Tapahtumatyyppi

Miten hyödyntää Agenda2030 -ohjelmaa vaikuttamistyössä

Paikkakunta
Helsinki
Milloin
28.11.2017
Tapahtuman kuvaus

Agenda 2030 -ohjelma avaa vaikuttamisikkunoita erilaisten kestävän kehityksen teemojen edistämiselle ja järjestöille tärkeiden asioiden esiin nostamiselle. Suomi on etunenässä luonut arviointi- ja seurantajärjestelmän, jonka avulla kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista seurataan. Järjestelmä tuo järjestöille ja kansalaisille vaikuttamisen paikkoja ja mahdollisuuksia nostaa esiin itselle tärkeitä globaalin oikeudenmukaisuuden teemoja.

Koulutuksessa käydään läpi Suomeen luotu arviointi- ja seurantajärjestelmä sekä indikaattorit ja pohditaan, kuinka järjestelmää voi käytännössä hyödyntää järjestöjen vaikuttamisteemojen esiin nostamiseen. Lisäksi pohdimme, miten kehittää seurantaa entistäkin paremmaksi.

Koulutuksessa työskennellään osa ajasta työpajamuotoisesti, jolloin kukin osallistuja pääsee soveltamaan oppeja oman järjestönsä tavoitteisiin. Koulutus sopii kaikille kestävän kehityksen tavoitteista ja vaikuttamistyöstä kiinnostuneille. Kouluttajina toimivat Kepan asiantuntijat.

Maksu: 25 € Kepan jäsenille, 50 € muille järjestöille, 100 € muille
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 20.11.2017
Yhteystiedot: koulutusatkepa [dot] fi

Tapahtumatyyppi

Näin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatus-hankkeen

Paikkakunta
Helsinki
Milloin
14.11.2017
Tapahtuman kuvaus

Miten suunnitella, toteuttaa ja seurata globaalikasvatushanketta? Mitä on laatu globaalikasvatushankkeessa? Koulutuksessa käydään läpi globaalikasvatuksen toimintaympäristöä, hankesuunnittelun perusteita sekä globaalikasvatuksen ajankohtaisia trendejä.

Koulutuksessa jaetaan myös tietoa globaalikasvatuksen rahoitusmahdollisuuksista. Menetelminä koulutuksessa ovat luento, käytännön harjoitukset ja yhdessä oppiminen. Koulutus on tarkoitettu globaalikasvatushankkeita suunnitteleville ja toteuttaville järjestöille.

Koulutuksen tavoitteet:

 • Osallistujat osaavat analysoida toimintaympäristöä ja tunnistaa oman roolinsa globaalikasvatuskentällä
 • Osallistujat osaavat suunnitella vaikuttavan hankkeen omien resurssiensa puitteissa
 • Osallistujat osaavat valita hankkeen kannalta olennaisen kohderyhmän sekä keinot, joilla kohderyhmän tavoittaa
 • Osallistujat osaavat välttää hankesuunnittelun yleisimmät sudenkuopat

Kouluttajina toimivat globaalikasvatuksen asiantuntija, yhteisöpedagogi (yamk) Annukka Toivonen ja Kepan koulutussuunnittelija. Kepa korvaa alkuperäisiä matkalippuja vastaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevien järjestöosallistujien matkakuluja 17 euron omarahoitusosuuden ylittävältä osuudelta kuljettaessa edullisimmalla julkisella kulkuvälineellä.

Maksu: 25 € Kepan jäsenille, 50 € muille järjestöille, 100 € muille.
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.11.2017
Yhteystiedot: koulutusatkepa [dot] fi

Tapahtumatyyppi

Tee työsi näkyväksi – ilmaisukoulutus

Paikkakunta
Helsinki
Milloin
4.5.2017
Tapahtuman kuvaus

Globaalikasvatus ja kehitysyhteistyö on tärkeää, mutta miten kertoa niistä napakasti? Onko hissipuhe hakusessa? Jännittävätkö väittelytilanteet?

Tule hiomaan esiintymistaitojasi ja kirkastamaan järjestösi viestiä. Vahvista positiivista voimaasi ja opi tarjoamaan järjestösi sanomaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Koulutus soveltuu järjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille.

Kouluttajana toimii näyttelijä Outi Mäenpää.

Aika: 4.5.2017 09:30 – 16:30
Osoite: Kepan Dialogi -koulutustila, Elimäenkatu 25.-27 (6.kerros)
Paikkakunta: Helsinki
Tapahtuman kieli: Suomi
Maksu: 25 € Kepan jäsenille, 50 € muille järjestöille ja 100 € muille.
Järjestäjä: Kepa ry

Ilmoittautuminen viimeistään 24.4 ilmoittautumislomakkeella. Huom! Etusija ilmoittautumisissa on Kepan jäsenjärjestöistä tulevilla osallistujilla.

Yhteystiedot: koulutusatkepa [dot] fi

Tapahtumatyyppi

Korruption esto järjestöjen ja yritysten ulkomaantoiminnassa

Paikkakunta
Helsinki
Milloin
27.4.2017
Tapahtuman kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on lisätä järjestöjen ja yritysten tietoisuutta korruptiosta ilmiönä, antaa valmiuksia korruption tunnistamiseen ja ehkäisyyn sekä vinkkejä siihen miten toimia, jos epäilee korruptiota.

Korruptio on merkittävä riski järjestöjen työlle ja ulkomaiselle yritystoiminnalle. Se hidastaa taloudellista kasvua, uhkaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä vie pohjaa toiminnan eettisyydeltä ja kestävyydeltä.

Korruptio on globaali ongelma, joka koskettaa jokaista eri tavoilla yksilönä, yhteisönä tai yritysten edustajina. Maailmanpankin arvion mukaan pelkästään lahjuksia maksetaan maailmanlaajuisesti vuosittain triljoona dollaria, minkä lisäksi korruptiolla on monia muita muotoja.

Suomalaisina järjestöinä ja yrityksinä voimme tehdä korruption vastaisesta työstä merkittävän vientituotteen. Puuttumalla korruptioon ja sen ennaltaehkäisyyn omassa toiminnassamme luomme esimerkillämme vaikutusta laajempaan korruption vastaiseen asenneilmapiiriin, vahvistamme oman toimintamme luotettavuutta, riskien ennakoitavuutta sekä toiminnan laatua.

Koulutus on suunnattu kehitysmaissa ja hauraissa valtioissa toimiville kansalaisjärjestöille ja yrityksille.

Aika: 27.4.2017 09:00 – 12:30
Osoite: Kepan Dialogi-koulutustila, Elimäenkatu 25-27, 6 krs
Paikkakunta: Helsinki
Maksu: 15 € Kepan jäsenille, 25 € muille järjestöille ja 50 € muille
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 20.4.2017
Järjestäjä: Kepa ja Transparency International Suomi

Kouluttajina toimivat Transparency International Suomen hallituksen edustaja Janetta Vettenranta ja hallituksen puheenjohtaja Tommi Niinimäki.

Ilmoittautumislomake

Yhteystiedot: koulutusatkepa [dot] fi

Tapahtumatyyppi

Johdanto palvelujen tuotteistamiseen

Paikkakunta
Helsinki
Milloin
4.4.2017
Tapahtuman kuvaus

Onko järjestösi aloittanut liiketoimintaa? Tai suunnitteletteko liiketoiminnan aloittamista? Koulutus soveltuu järjestöille, jotka kaipaavat sparrausta oman ydintoiminnan tuotteistamiseen tai liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

Koulutus sopii myös järjestölle, joka etsii yrityskumppaneita, joiden kanssa suunnitella yhteisiä hankkeita.

Koulutuksen sisällöt:

 • Alustus liiketoiminnan aloittamiseen
 • Selvitykset: potentiaaliset asiakkaat, kilpailijat, palvelun tuottamisen vaatimat resurssit
 • Lean canvas-harjoituksen tekeminen

Kouluttajana toimii asiakasratkaisupäällikkö Liisa Nieminen Rastor Oy:stä.

Aika: 4.4.2017 09:00 – 12:30
Osoite: Kepan Dialogi-koulutustila, Elimäenkatu 25.-27, 6.krs
Paikkakunta: Helsinki
Tapahtuman kieli: Suomi
Maksu: 15 € Kepan jäsenille, 25 € muille järjestöille ja 50 € muille
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 28.3.2017
Järjestäjä: Kepa ry ja Rastor Oy

Yhteystiedot: koulutusatkepa [dot] fi

Ilmoittautumislomake

Tapahtumatyyppi

Järjestön verkkosisällöt näkyviksi -koulutus

Paikkakunta
Helsinki
Milloin
9.5.2017
Tapahtuman kuvaus

Kurssin aikana opitaan, kuinka kohennetaan järjestön verkkoidentiteettiä, mainetta ja näkyvyyttä verkossa käyttämällä hyväksi loistavaa sisältöä, linkityksiä, somea ja mielipidevaikuttajia.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat järjestöjen verkkoviestinnästä ja kampanjoista vastaavat työntekijät ja vapaaehtoiset. Koulutuksessa käydään läpi kustannustehokkaita tapoja vahvistaa järjestön viestin näkyvyyttä verkossa.

Koulutuksen sisältö:
• Mitä on hakukoneoptimointi ja mitä sillä voidaan saavuttaa?
• Mitä eroa eri some -kanavilla on ja miten järjestön kannattaa toimia niissä?
• Kuinka kasvattaa oman järjestön verkkosivun brändiä? 
• Miten rakentaa yhteisöä verkossa?


Aika: 9.5.2017 09:00 – 16:00
Osoite: Kepan Dialogi -koulutustila, Elimäenkatu 25.-27 (6.kerros), Helsinki
Tapahtuman kieli: Suomi
Maksu:  25 € Kepan jäsenille, 50 € muille järjestöille ja 100 € muille.
Järjestäjä: Kepa ry

Kouluttajana toimii verkkojulkaisujen päätoimittaja Jukka Aronen Kepasta.

Ilmoittautuminen 30.4 mennessä ilmoittautumislomakkeella.

Yhteystiedot: koulutusatkepa [dot] fi

 

Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilön nimi
Minna Mannert
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
minna [dot] mannert [at] kepa [dot] fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
050 317 6689
Tapahtumatyyppi

Tarinallistaminen järjestöjen viestinnässä ja varainhankinnassa

Paikkakunta
Helsinki
Milloin
19.1.2017
Tapahtuman kuvaus

Tarinallistamisen koulutus on tarkoitettu kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen parissa toimiville järjestöihmisille, joiden tehtäviin kuuluu viestintää ja varainhankintaa.

Koulutuksessa käydään harjoitusten ja luento-osuuksien avulla läpi tarinan kerronnan rakennetta ja tarinoiden käytön hyötyjä järjestötyössä. Saat käytännön vinkkejä siitä, kuinka voit omassa työssäsi kertoa järjestöjen työn tuloksista tarinoiden avulla sekä hyödyntää tarinoita esimerkiksi varainhankinnassa ja sosiaalisen median viestinnässä. Kurssin aikana saat myös rungon oman organisaation tarinapuun tekemiseen.

Aika:19.1.2017 13:00 – 17:00
Osoite:Kepan Dialogi-koulutustila, Elimäenkatu 25-27 (6. krs)
Maksu:15 € Kepan jäsenille, 25 € muille järjestöille ja 50 € muille

Kouluttajana toimii Elisa Vepsäläinen Indira Helsingistä.

Ilmoittautuminen 12.1. mennessä ilmoittautumislomakkeella.

Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
koulutus [at] kepa [dot] fi
Tapahtumatyyppi

Varainhankintaa ilman varoja!

Paikkakunta
Helsinki
Milloin
26.11.2016
Tapahtuman kuvaus

Pienen vapaaehtoisyhdistyksen varainhankinta ja etenkin siinä alkuun pääseminen voi olla haastavaa. Koulutus tarjoaa inspiraatiota, käytännön esimerkkejä ja työkaluja oman organisaation varainhankinnan vuosikellon suunnitteluun.

Koulutuksessa saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Ketkä voisivat lahjoittaa toimintaamme? Miten tavoitan lahjoittajat? Miten viestin varainhankinnan tavoitteista puhuttelevasti? Mitä erilaisia tapoja on kerätä varoja ilman pääomaa tai rahankeruulupaa?

Kouluttajana toimii Elisa Vepsäläinen Indira Helsingistä.

Ilmoittautuminen su 20.11. mennessä osoitteeseen koulutusatkepa [dot] fi

Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilön nimi
koulutus@kepa.fi
Tapahtumatyyppi

Sivut