Järjestöjen rooli globaalikasvatuksen toteuttajina ja kehittäjinä on merkittävä. Kepa edistää globaalikasvatuksen asemaa Suomessa ja pyrkii vaikuttamaan järjestöjen toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin saada äänensä kuuluviin.

Ajankohtaista

Globaalikasvatustoiminnan julkisen rahoituksen tulevaisuus näyttää synkältä. Monella hallinnonalalla on toteutettu leikkauksia, jotka ovat kohdistuneet kansalaisjärjestöjen avustuksiin.

Hallituksen vuonna 2015 toteuttamat rajut leikkaukset kansalaisjärjstöjen kehitysyhteistyöhön ovat vaikuttaneet myös järjestöjen globaalikasvatustoimintaan. Lue lisää aiheesta blogista Ulkoministeriön tuki järjestöjen globaalikasvatustyölle romahti (4.1.2017).

Kepa on vaikuttanut järjestöjen kanssa aktiivisesti järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi.Ulkoministeriö on luvannut jatkossakin rahoittaa ohjelmatukijärjestöjen globaalikasvatustyötä. Lisäksi se on luvannut säilyttää pienemmille järjestöille suunnatun viestintä- ja globaalikasvatustuen. VGK-tuen haku järjestetään kuitenkin jatkossa enää vain joka toinen vuosi (seuraava haku vuonna 2018).

Järjestöjen rahoitus on tiukilla myös muilla hallinnonaloilla. Järjestöjen rauhantyöhön suunnatun tuen tulevaisuus opetus- ja kulttuuriministeriössä on epävarma. Myös ympäristöministeriön tukea ympäristökasvatukselle on leikattu.

Edunvalvonnan tavoitteet

Kepan edunvalvontatyön tavoitteisiin ja painopisteisiin voi tutustua Kepan edunvalvontalinjauksessa. Tavoitteet voi tiivistää seuraavasi:

Rahoituksen varmistaminen

Globaalikasvatustoiminnan keskeisimpiä rahoittajia Suomessa ovat ulkoministeriö (UM) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Kepa seuraa ja vaikuttaa aktiivisesti järjestöjen rahoitukseen ja sen ehtoihin, tiedottaa ajankohtaisista rahoitusuutisista ja neuvoo rahoituksen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Viranomaisyhteyksien vahvistaminen

Järjestöillä tulee olla mahdollisuus osallistua paitsi globaalikasvatusta myös niiden omaa toimintaa koskevaan päätöksentekoon ja poliittisiin prosesseihin. Kepa on koordinoinut järjestöjen yhteistä vaikuttmaista esimerkiksi opetussuunnitelmauudistuksissa ja pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että Suomella olisi kansainvälisten suositusten mukainen globaalikasvatuksen toimenpideohjelma.

Reilut reunaehdot

Kepa seuraa aktiivisesti järjestöjen toiminaan vaikuttaa lainsäädäntöä ja tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa järjestöjen toimintaedellytysten helpottamiseksi sääntöviidakossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kepa on verkostoitunut globaalikasvatusta tekevien tahojen kanssa ja seuraa aktiivisesti alan kehitystä ja kansainvälistä keskustelua.

Kannanotot ja lausunnot

Ota yhteyttä

Kysy lisää Kepan edunvalvontatyöstä tai kerro meille kokemuksistasi järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyen.

  • Globaalikasvatuksen asiantuntija Sanna Rekola +358 50 317 6697 | sanna [dot] rekolaatkepa [dot] fi