09HHR edistää ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sosiaalipalveluissa, terveyspalveluissa, nuorisotyössä, liikunnassa, urheilussa ja taiteessa.
Edistämme ihmisten tasavertaista palveluiden saantia sekä sopeutumista yhteiskuntaan heidän kielestään, kulttuuristaan, uskonnostaan, syntyperästään, iästään tai muusta perusteesta tai henkilökohtaisesta ominaisuudestaan riippumatta. Vastustamme sekä yksilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla Suomessa ja ulkomailla rasismia, syrjintää ja ihmisoikeusloukkauksia.

Sähköposti: antti.olkinuora@09hhr.fi

WWW-sivut: http://www.09hhr.fi

Kohderyhmät: Lapset, Nuoret

Globaalikasvatuksen osa-alueet: Ihmisoikeudet ja tasa-arvo, Kehitys, Kulttuuri, Rauha ja turvallisuus, Viestintä ja media