Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jolla on maailmanlaajuisesti yli 3 miljoonaa tukijaa. Suomessa tukijoita on yli 40 000. Amnesty tekee puolueetonta ja riippumatonta ihmisoikeustyötä, jonka tavoitteena on estää vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja turvata ihmisoikeuksien toteutuminen kaikille.

Miten Amnesty tekee ihmisoikeuskasvatusta?

Amnestyn Suomen osasto tekee globaalikasvatuksen osa-alueena olevaa ihmisoikeuskasvatustyötä monella eri tavalla. Koulutamme aktivistejamme, tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuosittaisissa koulutuksissa ja seminaareissa. Vapaaehtoiset kouluvierailijamme vierailevat lukuisissa yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Lisäksi kannustamme opettajia esim. järjestämään kirjemaratoneja kouluissaan ja tarttumaan Koulukinon kanssa yhteistyössä tuotettuihin elokuvaopetuspaketteihimme.

Amnesty Suomen osasto tekee myös ihmisoikeuskasvatuksen vaikuttamistyötä.
Työn tavoitteena on edistää ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen jalkautumista kaikkeen kasvatukseen – ja koulutukseen Suomessa niin opettajien, kasvattajien kuin viranhaltijoidenkin. Annettavan ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen tulee aina tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Ihmisoikeuskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen on valtion velvollisuus.

Amnestyn Suomen osasto on mukana useissa yhteistyöhankkeissa ja verkostoissa kuten ihmisoikeudet.net hankkeessa sekä järjestöjen globaalikasvatusverkostossa. Näiden hankkeiden ja verkostojen yhteistyönpohjalta on syntynyt mm. kaikille avoin Johdatus ihmisoikeusajatteluun verkkokurssi ja eri opettajankoulutuslaitoksia vuosittain kiertävä Maailma koulussa -seminaarikokonaisuus.

WWW-sivut: http://www.amnesty.fi

Kohderyhmät: Nuoret, Aikuiset

Globaalikasvatuksen osa-alueet: Ihmisoikeudet ja tasa-arvo, Rauha ja turvallisuus, Viestintä ja media