Kirkkon piirissä globaalikasvatusta tehdään paikalistasolla seurakunnissa nuorisotyössä sekä aikuisten keskuudessa. Apuna kirkolliset nuoriso- ja lapsityön järjestöt sekä kirkon kansainvälisen työn toimijatahot. Monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeustyö kuuluvat erityisesti monikulttuurisen työn piiriin eri puolilla maata.

Sähköposti: marja-liisa.laihia@evl.fi

Kohderyhmät: Lapset, Nuoret, Aikuiset

Globaalikasvatuksen osa-alueet: Ihmisoikeudet ja tasa-arvo, Kehitys, Kulttuuri, Rauha ja turvallisuus, Viestintä ja media, Ympäristö