Familian jäseninä on syntyperäisiä suomalaisia, kahden kulttuurin perheitä ja kymmenistä eri maista Suomeen muuttaneita ihmisiä.Päämääränä on edistää ihmisten kaksisuuntaista kotoutumista kansainvälistyvään ja monimuotoistuvaan Suomeen.

Sähköposti: familia@familiaclub.fi

WWW-sivut: http://www.familiary.fi/

Kohderyhmät: Lapset, Aikuiset

Globaalikasvatuksen osa-alueet: Ihmisoikeudet ja tasa-arvo, Kulttuuri, Rauha ja turvallisuus, Viestintä ja media