Filoksenia ry on maahanmuuttaja- ja hyväntekeväisyystyötä tekevä yhdistys, joka on työskennellyt kulttuurienvälisen suvaitsevaisuuden edistämiseksi vuodesta 1996 lähtien. Nimi Filoksenia viittaa vieraanvaraisuuteen. Toiminnan tavoitteena on lisätä erilaisuuden suvaitsemista ja edistää eri kulttuureista tulevien ihmisten tasa-arvoa - yhdistys työskentelee aktiivisesti toimivan monikulttuurisuuden hyväksi.
Työ on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.
 
Toimintansa aikana Filoksenia ry on toteuttanut useita kulttuurienvälistä suvaitsevaisuutta edistäneitä hankkeita RAY:n ja Opetusministeriön tuella.
 
Yhdistys ylläpitää kansainvälistä kohtaamispaikka Trapesaa Espoon keskuksessa. Trapesa on lähialueen asukkaiden yhteinen olohuone ja eri kansallisuuksia yhteen kokoava kohtaamispaikka.

Sähköposti: toimisto@trapesa.com

WWW-sivut: http://www.trapesa.com

Kohderyhmät: Lapset, Nuoret, Aikuiset

Globaalikasvatuksen osa-alueet: Ihmisoikeudet ja tasa-arvo, Kulttuuri, Rauha ja turvallisuus, Viestintä ja media