FinnWID - Naiset kehitystyössä ry on vuonna 1990 rekisteröity poliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka toiminta on avointa kaikille naisten asemasta ja kehityskysymyksistä kiinnostuneille. FinnWID seuraa naisten aseman kehittymistä eri elämänalueilla sekä ottaa kantaa sukupuolten välisiin tasa-arvokysymyksiin Suomen kehitysyhteistyössä ja muissa Etelän ja Pohjoisen välisissä suhteissa.
 
FinnWID on mukana vaikuttamassa erilaisissa kansalaisjärjestöille suunnatuissa tapahtumissa ja se järjestää noin 1-2 kertaa vuodessa kaikille avoimia gender- aiheisia keskustelutilaisuuksia. Tulevaisuudessa FinnWIDin suunnitelmissa on laajentaa järjestön globaalikasvatustoimintaa, tavoitteenaan  herättää aikaisempaa aktiivisemmin keskustelua sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä.

Sähköposti: info@finnwid.fi

WWW-sivut: http://www.finnwid.fi

Kohderyhmät: Nuoret, Aikuiset

Globaalikasvatuksen osa-alueet: Ihmisoikeudet ja tasa-arvo, Rauha ja turvallisuus, Viestintä ja media