Ihmisoikeusliiton globaalikasvatuksen lähtökohtana ovat ihmisoikeudet; yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän estäminen ovat liiton pääteemoja. Ihmisoikeusliitto järjestää koulutusta ihmisoikeuskysymyksistä etupäässä aikuisväestölle, esimerkiksi työyhteisöille, ammattiryhmille ja opiskelijoille. Liitto myös koordinoi ja ylläpitää www.ihmisoikeudet.net -sivustoa, joka on virtuaalinen oppikirja ihmisoikeuksista. Sivusto on suunnattu lähinnä opettajille ja kasvattajille. Ihmisoikeusliiton globaalikasvatuksen pääkohteena ovat aikuiset.

Sähköposti: info@ihmisoikeusliitto.fi

WWW-sivut: http://www.ihmisoikeusliitto.fi

Kohderyhmät: Aikuiset

Globaalikasvatuksen osa-alueet: Ihmisoikeudet ja tasa-arvo, Rauha ja turvallisuus, Viestintä ja media