Vuosi 2015 on kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi. Vuoden tavoitteena on tarjota tietoa EU:n ja jäsenmaiden kehitysyhteistyöstä ja edistää kansalaisten osallistumista aiheesta käytävään keskusteluun. Erityisesti nuoret halutaan saada pohtimaan globaaleja kysymyksiä. Nuorille on suunnitteilla esim. tapahtumia, työpajoja ja somekampanja.

Sähköposti: info@kehys.fi

WWW-sivut: http://www.kehys.fi

Kohderyhmät: Nuoret

Globaalikasvatuksen osa-alueet: Ihmisoikeudet ja tasa-arvo, Kehitys, Rauha ja turvallisuus, Viestintä ja media