Yhdistys keskittyy toiminassaan kulttuuri- ja taidetoimintaan. Yhteistyöprojekteja Tansaniassa Lasten ja nuorten kulttuurikeskuksen kanssa. (Kikuwan Childrens´Development Center, Morogoron kaupunki). Paikallisesti yhdistyksen yksi keskeinen alue on monikulttuurisuus - kulttuurien välisen yhteistyön edistäminen.

Sähköposti: toimisto@kulttuurivoimala.fi

WWW-sivut: http://kulttuurivoimala.fi

Kohderyhmät: Lapset, Nuoret, Aikuiset

Globaalikasvatuksen osa-alueet: Ihmisoikeudet ja tasa-arvo, Kulttuuri, Rauha ja turvallisuus, Viestintä ja media