Kepa tarjoaa koulutusta järjestöjen globaalikasvatuksen ja vaikuttamistyön tueksi. Kurssitarjontaan sisältyy koulutusta muun muassa seuraavista aiheista:

  • Globaalikasvatushankkeiden suunnittelu, budjetointi, toteuttaminen ja arviointi
  • Viestintä, vaikuttamistyö ja kampanjointi
  • Globaalikasvatusmateriaalien tuottaminen
  • Rahoitusmahdollisuudet

Tarjontaan sisältyy koulutuksia perusteista edistyneemmälle tasolle. Sisällöt suunnitellaan vastaamaan järjestöjen tarpeita. Kouluttajina ovat alan asiantuntijat ja niissä hyödynnetään viimeisintä tutkimustietoa. Kurssit ovat menetelmiltään käytännönläheisiä ja osallistavia. Osallistujilla on mahdollisuus kokemusten jakamiseen ja verkostoitumiseen.

Kepa suunnittelee kaikille avoimien kurssien lisäksi yhteistyökoulutusta jäsenjärjestöjen erityistarpeisiin sekä räätälöityä koulutusta yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Lue lisää Kepan koulutuksista ja tutustu koulutuskalenteriin Kepan verkkosivulla.

Ota yhteyttä

Kysy lisää koulutuksista tai ehdota koulutusta järjestöllenne tärkeästä aiheesta.

  • Koulutussuunnitelija Maarit Pihkala
    +358 50 317 6689 | maarit [dot] pihkalaatkepa [dot] fi