Verkoston esittely

Globaalikasvatusverkosto koostuu järjestöistä, jotka tekevät ihmisoikeus- ja tasa-arvo-, kehitys-, kulttuuri-, ympäristö- ja rauhankasvatusta. Verkostoon voivat kuulua kaikki globaalikasvatuksen parissa toimivat järjestöt. Myös muut toimijat ovat tervetulleita, mutta toiminta on suunnattu ensi sijassa järjestöille.

Miksi verkostoon kuuluminen kannattaa?

Verkoston jäsenet voivat hyödyntää Kepan tarjoamia palveluita globaalikasvatukseen liittyen. Näitä ovat mm. koulutus, neuvonta, erilaiset työryhmät, opintopiirit ja keskustelutilaisuudet.

Kepa pyrkii vahvistamaan globaalikasvatusta tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja globaalikasvatuksen merkitystä yhteiskunnassa. Verkoston jäsenet kutsutaan mukaan vaikuttamaan erilaisiin prosesseihin, esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistamiseen tai rahoituksen kriteereihin.

Kepa tarjoaa globaalikasvatusverkoston toimijoille mahdollisuuksia verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. Esimerkkejä tästä ovat Maailma koulussa -yhteistyö opettajankoulutuslaitosten kanssa, Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushanke ja järjestöjen yhteinen Kansalaisvaikuttamisen tori Educassa. Yhdessä vaikutetaan myös poliittisiin prosesseihin ja oppikirjojen sisältöihin.

Kepa tekee globaalikasvatusverkostoon kuuluvien toimijoiden työtä tunnetuksi keskeisten sidosryhmien keskuudessa erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa ja työryhmissä.

Verkoston toimintaa kehitetään yhdessä osallistavalla suunnittelulla ja säännöllisillä kyselyillä. Verkoston tapahtumista tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja sähköpostilistalla.

Globaalikasvatusverkoston jäsenrekisteri

Tutustu globaalikasvatusverkoston toimijoihin! Hae rekisteristä järjestöjä erilaisten kategorioiden tai vapaiden hakusanojen avulla. Verkostoon voi liittyä mukaan verkkolomakkeella. Rekisteriseloste (pdf) löytyy Kepan verkkosivulta.