Taksvärkki ry kouluttaa vuosittain vapaaehtoisia kansainvälisyyskouluttajia tekemään kouluvierailuja suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Kouluvierailuita tehdään eri puolilla Suomea tarpeen mukaan.

Kansainvälisyyskouluttaja voi kertoa kuluvan lukuvuoden Taksvärkki-kampanjasta ja sen kohdemaasta tai lasten oikeuksista, vetää nuoria yhteiskunnalliseen osallistumiseen kannustavan Vaikuta! -työpajan tai ohjata Fotonovela-työpajan, jossa luodaan valokuvakertomus. Kansainvälisyyskouluttaja voi pitää vierailupäivän aikana useita oppitunteja. Oppitunneilla ja työpajoissa käytetään toiminnallisia menetelmiä. Taksvärkin globaalikasvatus pohjaa perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmiin.

Kukin oppitunti räätälöidään yhteistyössä opettajan ja kansainvälisyyskouluttajan kanssa. Opettajan on oltava paikalla oppitunnin aikana.

Kieli
Englanti, Ruotsi, Suomi
Hinta
Ilmainen
Oma vinkkireppu

Jaa sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia vinkkejä