Lapset voi varhaiskasvatuksessa tutustuttaa monimuotoiseen maailmaan erilaisten satujen ja tarinoiden avulla.

  • Sadutus on tapa luoda tilaa lasten ja nuorten ajatuksille ja näkemyksille. Materiaalin tavoitteena on tarjota kehitysyhteistyössä ja kasvatusalalla työskenteleville uusia näkökulmia sadutuksen käyttöön omissa toimintaympäristöissään.

  • Satukirja kertoo YK:n vuosituhattavoitteista veikeiden tarinoiden avulla.

  • Tutustuta lapset WWF:n ympäristökasvatuksen hauskaan ahmamateriaaliin ja ahmatti Matti-ahman elämään sadun ja leikkien avulla. Samalla lapset saavat Matilta vinkkejä siihen, miten pitää luonnosta huolta!

  • Askarreltujen käsinukkejen ja Afrikassa lapsilta kerättyjen tarinoiden avulla tuodaan lasten todellisuutta kehitysmaassa tutuksi lapsille Suomessa.

Jaa sosiaalisessa mediassa