Blogi

Suomalaisnuorilla hyvä yhteiskunnallinen tietämys

Teksti: Sanna Rekola

Suomalaisnuorten yhteiskunnallinen tietämys on kansainvälistä kärkitasoa. Tästä huolimatta nuorten kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin on vähäistä.

Suomalaisnuorten yhteiskunnalliset tiedot ovat erinomaisia. Nuorten yhteiskunnallinen tietämys on heikentynyt 10 vuoden aikana useissa maissa, muttei Suomessa.
Suomalaiset peruskoulun 8. luokan oppilaat ovat saaneet 38 maan tutkimuksessa kärkipisteet (576 pistettä) yhteiskunnallisessa osaamisessa yhdessä tanskalaisnuorten kanssa. Neljän maan kärkiryhmään kuuluvat myös Korea (565 pistettä) ja Taiwan (559 pistettä). Pohjoismaista Ruotsin ja Norjan tulokset ovat selvästi kansainvälisen keskiarvon (500 pistettä) yläpuolella.
Yhteiskunnallinen osallistuminen ei kiinnosta
Suomalaisnuoret eivät kuitenkaan ole kansainvälisesti verraten kiinnostuneita politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista. Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset jäivät kiinnostuksessa hännille (46 % kiinnostunut) yhdessä ruotsalaisten, belgialaisten, slovenialaisten ja norjalaisten nuorten kanssa.
Yhteiskunnallinen järjestötoiminta kiinnostaa suomalaisnuoria niin ikään vähemmän kuin ikätovereitaan muualla. Lähes kaksi kolmasosaa (64 %) suomalaista nuorista ei ole osallistunut yhdenkään yhteiskunnallisen järjestön toimintaan, kun kansainvälinen keskiarvo on 35 %. Suomea passiivisempia ovat vain taiwanilaiset ja korealaiset. Sen sijaan järjestetystä harrastustoiminnasta, kuten urheiluseurojen toiminnasta suomalaisnuoret ovat huomattavasti kiinnostuneempia.
Suomalaisnuoret luottavat yhteiskunnan instituutioihin, todetaan Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Suomessa toteuttamassa ICCS-tutkimuksessa. Yhteiskunnallisista asioista ympäristökysymykset kiinnostavat suomalaisnuoria eniten (61 % kiinnostunut).
ICCS-tutkimus mittaa nuorten yhteiskunnallista osaamista ja asenteita
International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) -hankkeesta käytetään Suomessa nimeä Nuorten yhteiskunnallisen osaamisen, osallistumisen ja asenteiden tutkimus. Sen toteutuksesta vastaa kansainvälinen koulusaavutuksia arvioiva järjestö IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), jonka jäsen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos on. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset valmiudet nuorilla on sitoutua aktiivisen kansalaisen rooliin 21. vuosisadan yhteiskunnassa.
Tutkimuksen kansainväliset ja Suomen ensitulokset julkistettiin kesäkuun lopussa. Tutkimukseen osallistui keväällä 2009 Suomessa 3307 peruskoulun 8. luokan oppilasta 176 koulusta ja 2295 opettajaa. Lisäksi tietoja kerättiin myös koulujen rehtoreilta.
Myös vastaavassa vuoden 1999 tutkimuksessa Suomi sijoittui neljän kärkimaan joukkoon Puolan, Kyproksen ja Kreikan kanssa. Tuolloin Tanskan nuorten suoritukset olivat keskitasoa. Korea ja Taiwan eivät osallistuneet vuoden 1999 tutkimukseen. Suomalaisnuorten pistemäärä on 10 vuoden aikana noussut hieman, kun se useimmissa tutkituissa maissa on selvästi laskenut.
Lisätietoja:

Tutkimuksen verkkosivut, julkistettu raportti, osallistujamaat ja tärkein grafiikka löytyvät osoitteesta: http://ktl.jyu.fi/ktl/iccs
Professori Pekka Kupari, (014) 260 3278, 050 382 5365, pekka.kupari@jyu.fi
Tutkija Annikka Suoninen, (014) 260 3208, 040 552 4793, annikka.suoninen@jyu.fi
Julkaisupäällikkö (tiedottaja) Jouni Sojakka, (014) 260 3230, 040 707 1354, jouni.sojakka@jyu.fi

 

Uusimmat artikkelit