Eettinen kauppa ja vastamainospajat Kuilut umpeen -blogissa

Blogin tekstit, vastamainokset, powerpointit ja oppilastyöt kannustavat osallistavaan opetukseen. Teemoina on maailmankauppa, maantiede, kansalaistoiminta, kulttuurihäirintä ja media. Jaossa kokemuksia Eettisen kaupan puolesta ry:n ja maantieteilijä Eeva Kemppaisen työpajoista.

Kuilut umpeen -blogi jakaa ideoita ja käyttövalmista materiaalia luovista työpajoista. Maailmankaupan ja kulttuurihäirinnän teemoja voi soveltaa maantieteen lisäksi eri kouluaineisiin kuluttamisen, kansalaistoiminnan ja mediakriittisyyden näkökulmista.

Kuilut umpeen -projekti alkoi Eeva Kemppaisen tutkimuksesta, Eettisen kaupan puolesta ry:n työpajoista ja Koneen Säätiön rahoituksesta. Tavoitteena on yliopiston, järjestöjen ja koulujen välisten kuilujen kaventaminen.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?