Harjoituksia arvojen selkeyttämiseen kaikille ikäryhmille

Houkuttelua omien arvojen tarkasteluun ja hyvän elämän pohdintaan.

Materiaali on koottu avuksi ympäristöneuvojille ja -kasvattajille heidän työssään kestävän elämäntavan edistämiseksi.

Ympäristökasvatus on ennen kaikkea arvokasvatusta — houkuttelua omien arvojen tarkasteluun ja hyvän elämän käsitteen pohdintaan. Mitä me tarvitsemme ja mitä haluamme? Mikä on oikein ja mihin meillä on oikeus?

Harjoituksissa esimerkiksi kävellään kaupungissa ja pidetään arvohuutokauppa.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI