Helinä Rautavaaran museo

Helinä Rautavaaran museon opastukset yläkouluille

Museon painopisteenä on kansainvälisyyskasvatus. Yläkoululaisille tarjotaan työpajoja sekä opastettuja kierroksia. Soveltuu täydentämään useita oppiaineita.

Helinä Rautavaaran museo on erikoistunut Euroopan ulkopuolisiin kulttuureihin ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Erityiseksi painopisteeksi on nostettu kansainvälisyyskasvatus.

Museovierailu voi täydentää esimerkiksi maantiedon, historian, yhteiskuntaopin, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja terveystiedon oppitunteja. Museokäynti sopii myös hyvin kansainvälisyyskasvatuksen aihekokonaisuuden yhteyteen.

Museon työpajoissa oppilaat pääsevät itse tekemään ja kokeilemaan esim. helmitöitä, naamioiden valmistusta ja Bollywood-tanssia. Rikas ja värikäs museo tarjoaa innostavan oppimisympäristön ja virikkeitä aisteille.

Museovierailu täydentää hyvin yläkoululaisten historian, yhteiskuntaopin, maantiedon, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja terveystiedon oppintunteja.

Luokille 7-9 suosittelemme seuraavaa ohjelmaa:

Maailman uskonnot –opastuksella tutustutaan uskontojen pääpiirteisiin ja levinnäisyyteen museokokoelman kautta. Opastus sopii uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen. Kesto: 45 min. Kouluille maksuton. Ennakkoilmoittautuminen.
Musiikkimatka maailman ympäri -opastus vie oppilaat tanssilliseen seikkailuun. Kesto 45 min, hinta 30 €. Ennakkoilmoittautuminen.
Unelmapajat – ammattikoreografin vetämiä taidepajoja yläkoululaisille. Unelmapajat on suunnattu 13-17-vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville koululaisille, joiden luokilla on paljon suomi toisena kielenä – oppilaita. Oppilaat työstävät todellisuuden ja maailmassa olemisen kokemuksia sosiaalisen unennäön metodin avulla. Sosiaalinen unennäkö on menetelmä, jossa hyödynnetään sosiaalisen koreografian menetelmiä. Sosiaalisen koreografian käsitteen kautta tanssi, liike ja koreografia asettuvat osaksi laajempaa keskustelua luovuudesta sosiaalisten todellisuuksien muutosvoimana. Mukaan mahtuu 20 luokkaa ja pajat pidetään syksyllä 2009 ja keväällä 2010. Kannattaa toimia nopeasti, sillä paikkoja on rajallisesti. Hankkeessa ovat mukana Uuden tanssin keskus Zodiak sekä Matinkylän koulu (nuorten maahanmuuttajien opetus). Pajat ovat osa Suomen Kulttuurirahaston valtakunnallista Myrsky-nuorisohanketta. Hanke on kouluille maksuton.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?

KIELI
KOHDERYHMÄ