Kestävä kulutus -tietoiskut

Oppilaat tekevät ryhmätyötä, jossa jokainen ryhmä laatii omasta kestävän kulutuksen vastuualueestaan tietoiskun. Ryhmien tekemät tietoiskut monistetaan kaikille. Jokaisen tunnin lopuksi oppilaat kirjoittavat portfoliota, johon he pohtivat omia kulutusvalintojaan siltä päivältä.

Oppilaat tekevät ryhmätyötä, jossa jokainen ryhmä laatii omasta vastuualueestaan tietoiskun. Ryhmien tekemät tietoiskut monistetaan kaikille.

Jokaisen tunnin lopuksi oppilaat kirjoittavat portfoliota, johon he pohtivat omia kulutusvalintojaan siltä päivältä. Oppilaat kirjoittavat samalla itsearviointia, jotta opettaja voi seurata oppimisen kehittymistä. Oppilaat pohtivat portfoliossaan omaa käyttäytymistä kuluttajana. He kirjoittavat jokaisesta tietoiskun aihealueesta omia kokemuksia.

Tietoiskujen aiheet

Ympäristömerkinnät
Millainen on ympäristöystävällinen tuote?
Miten voin säästää energiankulutuksessa?
Miten valitsen eettisesti hyvän tuotteen?
Miten kulutus vaikuttaa ympäristöön?
Mitä on taloudellinen kestävyys?

Apukysymyksiä:

Miten voin itse käyttäytymiselläni vähentää jätteiden määrää?
Missä tuotteissa olen nähnyt ympäristömerkkejä?
Miksi ympäristömerkeillä varustetut tuotteet ovat hyviä?
Missä kaikessa voisin vielä suosia ympäristöystävällisiä tuotteita?
Miten voin vaikuttaa kodissani energiansäästöön?
Miksi valitsen/en valitse eettisesti oikein valmistettuja tuotteita?
Mistä tunnistan taloudellisesti kestävän tuotteen?

Tarkoituksena on, että oppilas voi käyttää portfoliota myöhemmin ohjeistuksena elämäänsä. Siitä pyritään tekemään mahdollisimman hieno kuvien ja omien piirrosten avulla.

Miten ja missä?

VINKKITYYPPI

Mitä?

Kenelle?