Interpedia ry

Kestävän kehityksen tehtävärata esiopetukseen

Esiopetukseen suunnatulla kestävän kehityksen tehtäväradalla kuljetaan maailman ympäri ja opitaan kestävän kehityksen tavoitteista.

Tehtävärata sisältää yhdeksän tehtävärastia, jokaiselle lapselle jaettavan maailmankansalaisen passin sekä videon. Materiaalit on kuvittanut Terese Bast.

Tehtäväradan rastien tarinat ovat helposti samaistuttavia ja avaavat kestävän kehityksen tavoitteita ikätasolle sopivalla tavalla. Lapset oppivat, että he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen lähiympäristössään, mikä vahvistaa heidän toimijuuttaan ja aktiivisuuttaan ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäjinä.

Materiaalit on tuotettu osana ulkoministeriön rahoittamaa kaksivuotista (2021-2022) hanketta Varhaiskasvatuksesta maailmankansalaiseksi: Agenda 2030 ja lapsen oikeudet tutuksi päiväkodissa ja esikoulussa.

Materiaalit ruotsiksi Interpedian verkkosivuilla.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI
HINTA