Nuorten Akatemia

Koulutus monikulttuurista nuorisotyötä tekeville

Mahis-koulutukset on suunnattu monikulttuurista nuorisotyötä tekeville aikuisille.

Nuorten Akatemian tuottama Mahis-koulutus sopii hyvin myös monikulttuurista nuorisotyötä tekeville aikuisille. Koulutuksessa saa valmiuksia haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien nuorten osallisuuden mahdollistamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä ryhmätoiminnan ohjaamiseen. Pääteemoina ovat nuoren kohtaaminen ja hyvä vuorovaikutus, monenlaisten nuorten osallisuuden mahdollistavat projektit ja ohjaajan rooli niissä, ohjaajana kehittyminen ja jaksaminen sekä Mahis-tuenhaun periaatteet ja käytännöt.

Koulutuksen käyneellä Mahis-ohjaajalla on mahdollisuus hakea toimintarahaa (max 1000e) nuorten ryhmälleen. Mahis-koulutusta järjestetään tilauksesta.

Miten ja missä?

Mitä?

Kenelle?