YK-liitto

Opettajat kestävän tulevaisuuden tekijöinä -verkkokurssi

Opettajille suunnattu verkkokurssi (3 op) syventää ymmärrystä siitä, kuinka Agenda 2030 -toimintaohjelman 17 tavoitetta liittyvät toisiinsa ja muodostavat kokonaisuuden, missä jokainen osa tukee toisiaan.

Kurssi lisää perustietoja, joita voit hyödyntää kestävän kehityksen ja kestävän elämäntavan tuomisessa osaksi opetusta ja oppilaitoksen arkea.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI
HINTA
KESTO