Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisavun kouluvierailut

Pakolaisavun maksuttomat kouluvierailijat kiertävät kouluissa kertomassa pakolaisuudesta ja siirtolaisuudesta.

Pakolaisavun maksuttomat kouluvierailijat kiertävät kouluissa kertomassa pakolaisuudesta ja siirtolaisuudesta.

Oppitunnit ovat suunnattu peruskoulujen, lukioiden ja ammattiopistojen oppitunneille, mutta kokeneet vierailijamme on mahdollista tilata myös nuorisotaloihin tai leireihin. Oppitunnit on suunniteltu siten, että ne tukevat erilaisia oppimisen menetelmiä. Kouluvierailut ovat vuorovaikutuksellisia oppitunteja, joissa vierailija jakaa tietoa omien kokemusten kautta.  Kaikki vierailut sisältävät sekä tietoa, että toiminnallisia harjoituksia.

Voit tilata kouluvierailijan luokkaasi yhdeksi tai kahdeksi oppitunniksi. Myös laajemmat tuntipaketit ovat mahdollisia.

Erilaisia näkökulmia aiheeseen ovat:

1. Väitettä ja faktaa siirtolaisuudesta
Puretaan usein toistuvia virheellisiä väitteitä ja käsityksiä pakolaisista.

2. Samastuminen turvapaikanhakijaan/pakolaisen asemaan
Asetutaan eri tehtävien kautta pakolaisen asemaan.

3. Pakolaisuus kehitysmaissa ja kehitysyhteistyön mahdollisuudet pakolaisuuden vähentämisessä

80 prosenttia maailman pakolaisista elää kehitysmaissa.  Mikä merkitys pohjoisen rikkailla mailla on pakolaistilanteiden ylläpitäjänä? Millainen kehitysyhteistyö voi vähentää pakolaisuutta?

Vierailijoina sekä pakolaistaustaisia kouluvierailijoita että pakolaisleireillä vierailleita suomalaisia nuoria.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?