Ihmisoikeusliitto ry

Tunnista ja puutu -oppituntimateriaali

Miten puhua syrjinnästä nuorten kanssa? Ihmisoikeusliitto on koonnut opettajille Tunnista ja puutu -materiaalin, jonka avulla nuoret oppivat tunnistamaan syrjintää.

Oppitunnin tavoitteena on lisätä nuorten oikeustietoisuutta syrjintään liittyen. Tällä tarkoitetaan sitä, että oppilas tietää, mitä syrjintä on ja tunnistaa syrjintää sellaista kohdatessaan. Tämän lisäksi hän oppii, kenellä on vastuu puuttua, ja mistä syrjintätapauksen selvittämiseen saa apua. Materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti yläkouluihin (luokat 7-9), mutta on sovellettavissa myös muunlaisille ryhmille. Oppitunti soveltuu pidettäväksi eri oppiaineissa tai esimerkiksi luokanvalvojan tunneilla.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI
HINTA
KESTO

Kenelle?

KIELI
KOHDERYHMÄ