Mediakasvatusseura ry

Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -materiaalipaketti

Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -materiaalipaketti tarjoaa tietoa, työkaluja ja valmiita opetuksessa hyödynnettäviä sisältöjä ja harjoituksia erityisesti kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeiden mediataitojen vahvistamisen tueksi. Materiaalit on suunnattu ensisijaisesti toisen asteen ja yläkoulun opettajille, mutta ovat vapaasti myös muiden kasvatus- ja opetustyötä tekevien käytössä. Kokonaisuus on tuotettu Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hankkeessa, jota on rahoittanut Opetushallitus.

Mediakasvatusseuran Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -materiaalipaketti tarjoaa työkaluja ja valmiita opetuksessa hyödynnettäviä sisältöjä ja harjoituksia erityisesti kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeiden mediataitojen vahvistamisen tueksi. Materiaalit on jaettu neljään osioon, jotka ovat: 1. Sosiaalinen kestävyys ja kriittinen medialukutaito digitaalisissa ympäristöissä, 2. Kulttuurinen kestävyys ja yhdenvertaisuus digiyhteiskunnassa, 3. Ekologinen kestävyys ja vastuullinen digiteknologian käyttö sekä 4. Taloudellinen kestävyys ja datatalous digiyhteiskunnassa. Materiaalien suunnittelussa ja tuotannossa on ollut mukana useita eri alojen asiantuntijoita. Kokonaisuus sisältää mm. infograafeja, tietoiskumaisia sisältöjä, pelillisiä harjoituksia ja pohdintatehtäviä. Materiaalit on tuotettu Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hankkeessa, jota on rahoittanut Opetushallitus. Materiaalipaketti löytyy kokonaisuudessaan Mediakasvatusseuran sivuilta.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI
HINTA