Maan ystävät ry

Tuumasta toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti -kasvattajan opas

Valmiita työpajakokonaisuuksia ja tietoa Ilmasto-oikeudenmukaisuuden, ruokakysymysten, vaatteiden tuotannon käsittelyyn, lähiluonnon tutkimisen ja kulutusvalintojen tarkasteluun.

Opas sisältää tietoa ja valmiita työpajakokonaisuuksia ilmasto-oikeudenmukaisuuden, globaalien ruokakysymysten ja vaatteiden tuotannon ongelmien käsittelyyn, sekä lähiluonnon tutkimiseen, kulutusvalintojen tarkasteluun ja nuorten vaikuttamisinnon herättämiseen. Oppaaseen koottujen työpajojen avulla lisätään nuorten ymmärrystä globaaliseta ympäristö- ja sosiaalisista ongelmista sekä heidän toimintaansa ongelmien ratkaisemiseksi. Opas on suunnattu 13-19 -vuotiaiden nuorten kanssa toimiville opettajille, nuorisotyöntekijöille ja järjestöissä ohjaustyötä tekeville. Opas on tuotettu osana Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti ekologisen velan viitekehyksessä -hanketta Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuella.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?