Suomen YK-liitto

YK-teemapäivien tehtäväideat

YK-päivien tehtävissä ja toimintaideoissa tutustutaan YK:n teemapäiviin toiminnallisten harjoitusten kautta, joilla eri YK-päiviä voi tehdä näkyväksi kouluissa ja oppilaitoksissa.

YK:n yleiskokous on julistanut lukuisia teemapäiviä, -viikkoja, -vuosia ja -vuosikymmeniä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat yhteisesti tuoda esiin ajankohtaisia asioita. Vuosittain teemapäiviä vietetään eri puolilla maailmaa näkyvin kampanjoin, tempauksin ja erilaisin tapahtumin.

Teemapäivien näkyvyyden tehostamiseksi on luotu muun muassa logoja, joita voidaan käyttää kyseisenä päivänä kaikissa maissa. AIDS-päivänä käytettävä punainen nauha on yksi esimerkki maailmanlaajuisesti käytetystä ja tunnistettavasta symbolista.

YK-päivien tehtävissä ja toimintaideoissa tutustutaan YK:n teemapäiviin toiminnallisten harjoitusten kautta, joilla eri YK-päiviä voi tehdä näkyväksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Perehtyminen YK-päivien teemoihin luo samalla yleiskatsauksen YK:n laaja-alaiseen toimintaan ja sen moninaisiin toimintakenttiin.

Kevätlukukausi:

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä
21.3. Rasisminvastainen päivä
22.3. Kansainvälinen veden päivä
21.5. Kansainvälinen kulttuurisen monimuotoisuuden päivä
29.5. Kansainvälinen rauhanturvaajien päivä
5.6. Maailman ympäristöpäivä

Syyslukukausi:

8.9. Kansainvälinen lukutaitopäivä
21.9. Kansainvälinen rauhanpäivä
2.10. Väkivallattomuuden päivä
17.10. Kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi
24.10. YK:n päivä
6.11. Kansainvälinen päivä aseellisten konfliktien ympäristötuhojen estämiseksi
16.11. Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä
20.11. Lapsen oikeuksien päivä
3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä
10.12. Ihmisoikeuksien päivä

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI