Koulu maailmaa muuttamaan -hanke

Koulu maailmaa muuttamaan -koulutusmateriaalit

Verkkomateriaalit tarjoavat tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen eri asteiden opettajille, rehtoreille ja opetustoimille.

Verkkomateriaalit tarjoavat tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen eri asteiden opettajille, rehtoreille ja opetustoimille. Kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusasiantuntijoiden tuottamien materiaalien teemoina ovat rauha, kriisit ja konfliktit, kestävä kehitys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus, maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu, ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet sekä koulun globaalikasvatuskulttuurin vahvistaminen. Materiaalien pääasiallinen kohderyhmä on yläkoulun opettajat, mutta niitä voivat hyödyntää myös muut kasvattajat, kouluttaja ja opettajat. Materiaalit sopivat itsenäiseen opiskeluun ja tarjoavat myös aineksia koko koulun yhteisiin koulutuksiin.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI