Koordinaatti, opetus- ja kulttuuriministeriö, oikeusministeriö

Nuortenideat.fi – nuorten vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Sivustoa voidaan käyttää demokratiakasvatuksen välineenä.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Nuoret voivat itse kirjoittaa omia ehdotuksiaan joko oman lähiympäristönsä, esimerkiksi oman kunnan tai koulun, parantamiseen tai valtakunnallisia ehdotuksia, jotka heidän mielestään voitaisiin ottaa käyttöön koko maassa. Sivustolla voi selata ja kommentoida toisten ehdotuksia ja kysellä muiden mielipiteitä erilaisten gallupien avulla.

Palveluun ladatut ideat viedään eteenpäin, jos ideoija vain niin toivoo. Sivustolla toimii moderaattoreita, joiden tehtävänä on auttaa nuorta löytämään omalle ehdotukselle oikea eteenpäinviemisosoite.

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden seurata päätöksentekoprosessia ideasta päätökseen, ja kaikkia siihen liittyviä vaiheita. Palvelua voidaan käyttää demokratiakasvatuksen välineenä esimerkiksi oppitunneilla sekä järjestöjen toiminnassa.

Nuortenideat.fi-palvelun kautta mahdollistuu nuorten oman ideoinnin lisäksi heidän mielipiteidensä kuuleminen. Organisaatioiden yhteyshenkilöt voivat julkaista kysymyksiä tai gallupeja nuorten kommentoitavaksi.

Palvelusta on opetus- ja harjoittelukäyttöön identtinen harjoitteluympäristö, jossa voidaan turvallisesti harjoitella ideoiden tekemistä ja kommentoimista.

Palvelun tuottavat yhteistyössä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?