Suomen UNICEF

Oikeuden aika! – opas lapsen oikeuksiin

Opas esittelee tiiviisti, mitä ovat lapsen oikeudet ja antaa vinkkejä opettajalle aiheen käsittelyyn luokkatilanteissa.

Opas esittelee tiiviisti, mitä ovat lapsen oikeudet ja antaa vinkkejä opettajalle aiheen käsittelyyn luokkatilanteissa. Opas perustuu harjoituksiin, joiden kautta oppilas oppii hahmottamaan, mitä lapsen oikeudet ovat ja mikä on niiden merkitys itselle ja lapsille muualla maailmassa. Tavoitteena on myös kehittää oppilaiden keskustelu- ja ryhmätyöskentelytaitoja sekä mielipiteen muodostus- ja ilmaisukykyä.

Harjoitusten joukosta löytyy sekä helppoja ja toiminnallisia että vaikeita ja abstraktiin pohdiskeluun haastavia tehtäviä. Ne on ohjeistettu yksityiskohtaisesti, mutta opettaja voi myös muokata niitä mieleisekseen ja ryhmälleen sopivaksi.

Toisen oppaan harjoitukset on suunnattu pääosin luokille 3-6 ja toisen oppaan harjoitukset on suunnattu yläkouluihin, lukiohin ja ammattikouluihin.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI