Suomen UNICEF

Vesi – elämän edellytys -opas

Vesi - elämän edellytys -opas tarjoaa toiminnallisia tehtäviä, joiden avulla voidaan opetuksessa käsitellä vettä ja sen merkitystä elämässä eri näkökulmista.

UNICEFin Vesi – elämän edellytys -opas tarjoaa toiminnallisia ja osallistavia tehtäviä, joiden avulla voidaan opetuksessa käsitellä vettä ja sen merkitystä elämässä eri näkökulmista. Tehtävät auttavat ymmärtämään, kuinka merkittävä tekijä puhdas vesi on hyvinvoinnille kaikkialla maailmassa.

Opas on tarkoitettu opettajille, kasvattajille, ohjaajille ja kaikille vesiasioista kiinnostuneille. Oppaassa on eri tasoisia tehtäviä, joten sitä voi käyttää sekä ala- että yläkouluikäisten kanssa.

Tehtävät on helppo integroida eri oppiaineisiin. Ne kattavat perustiedot vedestä ja sen kiertokulusta, ilmastonmuutoksesta ja veden merkityksestä terveydelle. Tutuksi tulevat myös kestävän kehityksen periaatteet ja kehitysmaiden lasten elämä.

Tehtävien kesto vaihtelee puolesta tunnista kaksoistuntiin ja tehtäviä voi soveltaa omia tarpeita vastaaviksi. Oppaan avulla on helppo suunnitella myös vaikka koko päivän kestävä vesi-toimintapäivä.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI