• Vinkkejä ja menetelmiä rauhankasvatukseen aina oppaista draamaan, varhaiskasvatuksesta aikuisiin.
  • Kuinka tarttua ajankohtaiseen ja monimutkaiseen aiheeseen yhdessä lasten ja nuorten kanssa? Millaisilla keinoilla voimme käsitellä pakolaisuutta? Vinkkireppu sisältää menetelmiä, kouluvierailuja, tietoa, pelejä ja tehtäviä.
  • Erilaisia tekstejä, tilastoja ja kiinnostavasti esitettyä tietoa maailmasta.
  • Draaman keinoin ja toiminnallisin menetelmin voidaan käsitellä vaikeita ja monimutkaisiakin aiheita. Erilaiset roolipelit antavat eläytymisen kautta eväitä toisen asemaan asettumiseen ja sitä kautta asiakokonaisuuksien ja toisten ihmisten ymmärtämiseen.
  • Leikit, pelit ja askartelut tutustuttavat alle kouluikäiset ja alakoululaiset kierrätykseen, ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutokseen.
  • Ympäristökasvatusvinkkejä nuorille ja aikuisille! Pyydä luokkaan kouluvierailija kertomaan globaalista kaivosteollisuudesta tai ruoantuotannosta, kannusta etsimään tietoa ilmastosta ja tutustuta ilmastontutkimuksen ja ilmaston historiaan! Näissä vinkeissä riittää tutkittavaa ja uutta tietoa myös kaikille aikuisille.
  • Harjoitteita ja ideoita omien elämänarvojen pohdintaan ja erilaisten ihmisten väliseen kohtaamiseen.
  • Tuo globaalit asiat liikuntatunnin mausteeksi uusien leikkien avulla tai rakenna koko lukuvuoden liikuntaohjelmaan mukaan globaalit teemapäivät
  • Undervisningsmaterial, tips och idéer som går att använda i undervisningen i grundskolan och gymnasiet. Väck elevernas intresse t.ex. för miljöfrågor, hållbar utveckling, olika kulturer och mänskliga rättigheter!
  • Dokumentit, pelit ja leikit avaavat uusia näkökulmia muihin maihin ja kulttuureihin innostavalla tavalla.