Kansainväliset toimijat

Kansainvälisesti globaalikasvatuksen parissa toimivat lukuisat eri tahot. Globaalikasvatus linkittyy koulutuksesta ja kehityksestä käytävään keskusteluun.

YK-organisaatioista merkittävä toimija on Unesco, jonka toimialaan koulutusta koskevan kestävän kehityksen tavoitteen neljä toimeenpano kuuluu. Unescon työvirroista Global Citizenship Education (GCED) ja Education for Sustainable Development (ESD) rakentavat kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta edistävää kasvatusta ja koulutusta.

Euroopassa globaalikasvatuksen järjestökenttää kokoaa kehitysjärjestöjen kattojärjestö Concord. Sen puitteissa järjestöt tekevät yhteistä vaikuttamistyötä Euroopan Unionin ja sen jäsenvaltioiden suuntaan. Concordin työryhmä Hub 4: Global Citizenship Education & People Engagement kokoaa yhteen globaalikasvatuksen parissa toimivat järjestöt.

Myös viranomaiset tekevät yhteistyötä globaalikasvatuksen saralla. Euroopan neuvoston alainen North-South Centre pyrkii edistämään globaalikasvatusta jäsenmaissaan. Myös North-South Centrellä on omat suosituksensa globaalikasvatuksen kehittämiselle.

Global Education Network Europe (GENE) -verkosto kokoaa niinikään viranomaisia kehittämään globaalikasvatusta. Sen laatimat katsaukset ja vertaisarvioinnit auttavat hahmottamaan globaalikasvatukseen liittyviä haasteita ja panostamaan kehittämistoimia sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Myös OECD kannustaa jäsenvaltioitaan panostamaan globaalia ymmärrystä edistävään toimintaan osana kehitysyhteistyötä. Se on kampanjoinut ahkerasti tulevaisuudentaitojen huomioimiseksi koulutuksessa ja nostanut globaalit taidot keskiöön vuoden 2018 PISA-arvioinnissa.