Kirjoja kirjaston hyllyssä.

Taustatieto ja tutkimukset

Globaalikasvatuksen merkitys tutkimuskohteena on noussut viime vuosien aikana niin Suomessa kuin maailmalla. Vuonna 2017 perustettiin alaan vihkiytyneiden tutkijoiden kansainvälinen verkosto Academic Network of Global Education and Learning (ANGEL), jonka tavoitteena on vahvistaa tutkijoiden, toimijoiden ja päätöksentekijöiden välistä vuoropuhelua.

Suomessakin on viime vuosina tehty ilahduttavasti globaalikasvatuksen alaan liittyvää tutkimusta. Syksyllä 2018 perustetiin globaalikasvatuksen suomalainen tutkijaverkosto Global Education Research in Finland, joka pyrkii edistämään tutkijoiden välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä toimijoiden kanssa. Fingo on mukana verkoston koordinaatioryhmässä ja pyrkii omalta osaltaan toimimaan sillanrakentajana tutkijoiden ja toimijoiden välillä. Tutkijaverkoston postilistaa ylläpitää Fingo ja sille voivat liittyä globaalikasvatuksen tutkijat ja tutkimuksesta kiinnostuneet toimijat.

Kestävän kehityksen kasvatuksen kentän tukijat puolestaan ovat perustaneet monialaisen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen SIRENE-verkoston.

Tutkimuksen kannalta on merkittävää, että Oulun yliopistolta löytyy maailmanlaajuisestikin harvinainen globaalikasvatuksen professuuri. Myös Helsingin yliopistossa on globaalikasvatusteemoihin linkittyvää kaksi Unesco-professoria.

Globaalikasvatusta käsitteleviin tutkimuksiin voi tutustua myös tieteellisissä julkaisuissa. Tällaisia ovat muun muassa Policy & Practice: A Development Education Review sekä The International Journal of Development Education and Global Learning.

Kehitysjärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö Concord ylläpitää verkkosivullaan kattavaa kehityskysymyksiin erikoistunutta verkkokirjastoa, josta löytyy runsaasti materiaalia myös globaalikasvatukseen ja sen laadun kehittämiseen liittyen. Lisää tietoa globaalikasvatuksen laatu -alasivulta.

Liity tutkimusverkoston sähköpostilistalle

Global Education Research in Finland -verkoston sähköpostilista on tarkoitettu globaalikasvatuksen tutkijoille ja toimijoille. Listan ylläpitäjänä toimii Fingo.

Kun haluat liittyä listalle

Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen gerif-join@lists.fingo.fi (jätä otsikkorivi ja viestikenttä tyhjäksi).

Jos haluat erota listalta

Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen gerif-leave@lists.fingo.fi (jätä otsikkorivi ja viestikenttä tyhjäksi).

Listan sähköpostiosoite

gerif@lists.fingo.fi

Ylläpitäjä

Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Henkilötietojen käsittely

Listan tilanneiden henkilöiden sähköpostiosoitteita käsitellään listaviestien lähettämiseksi ja tilaajamäärien selvittämiseksi. Sähköpostiosoitteita ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin listaviestien lähettämiseen. Osoitteita ei käytetä markkinoinnin tai myynnin kohdentamisessa eikä niitä luovuteta kolmannen osapuolen haltuun. Lue lisää Fingon sähköpostilistojen rekisteriselosteesta.

Join the mailing list of Global Education Research in Finland Network

The e-mail list of Global Education Research in Finland Network is for global education researchers and other agents working in the field. The list is administered by Fingo.

To subscribe

Send an email to: gerif-join@lists.fingo.fi (leave the title and the message fields empty).

To unsubscribe

Send an email to: gerif-leave@lists.fingo.fi (leave the title and the message fields empty).

To send an email to the list

gerif@lists.fingo.fi

Administrator

Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Handling of personal information

Email addresses of the members of the list will be used only for sending list emails and to unravel the number of the list members. Personal information will not be used for other purposes. Personal information will not be used for targeted advertising or marketing and it will not be handed over to third parties. For further information, see Fingo’s privacy policy (in Finnish).