Henkilö laittaa post-it-lappuja pöydän päällä olevalle isolle paperille. Taustalla ihmisiä koulutustilassa.

Palvelut

Fingo ja Globaalikasvatusverkoston järjestöt tarjoavat monenlaisia palveluita globaalikasvatustoiminnan tukemiseen ja laadun kehittämiseen. Tälle sivulle on koottu valikoima Fingon ja globaalikasvatusverkoston tuottamia julkaisuja ja työkaluja, joita voi vapaasti hyödyntää. Fingo myös koordinoi järjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä ja valvoo järjestöjen etuja.

Kansalaisjärjestöt tarjoavat monenlaista tukea globaalikasvatukseen. Järjestöt tuottavat monenlaista materiaalia opetuksen tueksi. Tutustu järjestöjen vinkkeihin vinkkipankissa. Täällä kootusti tietoa globaalikasvatusverkoston tarjonnasta.

Lisäksi Fingo ja Globaalikasvatusverkoston jäsenet toteuttavat jäsenjärjestöjensä ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa globaalikasvatukseen ja sen teemoihin liittyviä hankkeita Suomessa.