Verkkokurssit

Fingon verkkokursseilla voit opiskella itsenäisesti omaan tahtiin globaalikasvatuksen teemoista opiskelumateriaalien avulla.

Viisi ihmistä seisoo ringissä ja pitelee käsissään maapalloa.

Globaalikasvatuksen verkkokurssi

Globaalikasvatuksen verkkokurssi on globaalikasvatuksen parissa toimiville ja aiheista kiinnostuneille tarkoitettu itseopiskelumateriaali, joka avaa monipuolisia näkökulmia globaalikasvatuksen ydinkysymyksiin. Kurssi tukee globaalikasvattajan osaamisen kehittymistä ja tarjoaa käytännön työkaluja entistä muutosvoimaisemman globaalikasvatuksen toteuttamiseen.

Aurinko paistaa metsän puiden välistä.

Transformer 2030

Transformer 2030 – uudistava oppiminen -verkkokurssi on tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi kestävän kehityksen ja tulevaisuusajattelun teemoista kiinnostuneille kasvattajille, opettajille ja järjestötoimijoille. Kurssi tarjoaa tietoa ja käytännön työkaluja kestävän tulevaisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä varten globaalikasvatustyössä.