Legomielenosoitus, jonka yhdessä kyltissä teksti: Luomalla toivoa #maailmankansalaiseksi #globaalikasvatus.

Kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusmateriaalit etäopetukseen

Opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta on mahdollista toteuttaa kansalaisjärjestöjen tuella myös etäopetuksessa. Tarjolla on monimuotoisia opetusmateriaaleja kuten videoita, tehtäviä ja pelejä, joita myös koululaiset itse voivat hyödyntää. Tälle sinulle on koottu esimerkkejä maksuttomista materiaaleista vapaasti käytettäväksi.

Vinkkejä alakouluun

Ympäristöjärjestöjen Operaatio Tuvalu on erityisesti alakoulujen käyttöön suunniteltu lyhyt sankaritarina lapsista ja ilmastonmuutoksesta. Kuunnelma soveltuu esimerkiksi alakoulujen aamunavauksiin tai oppitunnin avuksi avaamaan keskustelua ilmastonmuutoksesta. Materiaali sisältää toiminnallisia vinkkejä kuunnelman käsittelyyn oppilaiden kanssa. Näistä monet soveltuvat hyvin myös etäopetukseen.

Reilun kaupan Suklaan matkassa -opetusmateriaalit on suunnattu 6-9-vuotiaille lapsille. Tarinan kautta sukelletaan tutkimaan, missä kaakao kasvaa ja miten se päätyy suomalaisen kaupan hyllylle. Samalla opitaan, miten valintamme kaupassa voivat vaikuttaa kaukana asuvien perheiden elämään. Materialet finns också på svenska. 

Plan International Suomen globaalikoulu on monipuolinen oppimateriaalipankki, josta löytyy materiaalia lasten oikeuksien käsittelyyn. Esimerkiksi alakoululaisille suunnattu Maailman ympäri -verkkopeli käsittelee lasten oikeuksia ja globaaleja kehityskysymyksiä sekä lasten arkea eri puolilla maailmaa. Peli toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tekemällä YK:n lapsen oikeuksien sopimusta tunnetuksi sekä haastamalla pelaajat pohtimaan globaaleja syy-seuraussuhteita. Teemojen käsittelyä voi myöhemmin jatkaa Lasten oikeuksien kymppi -oppaan avulla.

Unifecin verkkosivulta löytyvä Maailman suurin oppitunti -videot käsittelevät kestävää kehitystä ja sopivat niin pienille kuin isoille katsojille. Videoiden avulla voidaan keskustella siitä, mitä kestävä kehitys on ja miten meistä jokainen voi toimia sen edistämiseksi.

Suomen Lähetysseuran etäopetusmateriaalit kirkon kansainvälisestä työstä sisältävät videoita ja kertomuksia eri puolilta maailmaa tehtävineen. Materiaali sopii globaalikasvatuksen teemoihin sekä oppiaineisiin Ue, Et, Ai, Ym, Ge ja Yh. Materiaalissa käsitellään köyhyydestä tai syrjinnästä kärsivien ihmisarvoa- ja oikeuksia sekä ylemmillä luokilla lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumista. Tehtävät on jaoteltu luokka-asteittain ja siksi ne löytyvät helposti. Mukana on videoita työalueilta, lähetystyöntekijöiden tarinoita, sekä muita yhteisestä vastuusta kertovia tehtäviä. Tehtäviin sisältyy mm. kysymyksiä ja kahoot-pelejä. Tutustu myös Lähetysseuran animaatioihin Miksi toiset ovat köyhiä ja toiset rikkaita?Mitä kehitysyhteistyö on? ja Miten ilmastonmuutos vaikuttaa kehitysmaihin?

Suomen UNICEFin Koulut-sivuilta löydät opettajille ja kasvattajille käyttöön OPSin mukaisia, ihmisoikeus- ja globaalikasvatukseen sopivia etätehtäviä. Etätehtävät on jaoteltu ikäryhmän mukaan. Tehtäväpankista löytyy niin piirustus- ja kirjoitustehtäviä, videotehtäviä kuin pohdintatehtäviäkin. Tehtäviä voi hyödyntää laajasti eri oppiaineiden opetuksessa. Yksittäiset etätehtävät voi esimerkiksi jakaa linkkeineen suoraan oppilaille puhelimeen, sähköisessä oppimisympäristössä tai Wilmassa. Tehtäviä on tarjolla kaiken ikäisille – myös yläkouluun ja toiselle asteelle.

UNICEFilta voi myös tilata etäkouluvierailijan! Vierailujen teemat käsittelevät UNICEFia, lapsen oikeuksia, kestävää kehitystä ja muita globaalikasvatuksen teemoja. Kokeneet vierailijamme pitävät myös aamunavauksia ja puhuvat koulujen tapahtumissa. Etävierailu tapahtuu yhteisesti sovitulla sähköisellä alustalla. Vierailua voi pyytää ottamalla yhteyttä kouluvierailijaan Suomen UNICEFin Koulut-sivuilla.

Vinkkejä yläkouluun ja toiselle asteelle

Rauhanpuolustajien Läntisen tuolla puolen on monipuolinen mediakasvatusmateriaali, jonka avulla voi tutkia ja purkaa mediassa ja muualla yhteiskunnassa toistuvia eriarvoistavia stereotypioita eri ihmisryhmistä. Mitä tarkoittaa länsi tai läntinen? Perustuuko puhe lännestä historiaan ja onko länttä edes olemassa? Miksi haluamme niin kovasti kuulua länteen ja millaisia maailmankuvia länsi/ei-länsi-asettelulla tuotetaan?

Suomen UNICEFin tuottama neliosainen Meidän tulevaisuus -videosarja on toteutettu yhteistyössä nuorten ja tubettajien kanssa. Videosarjassa nuoret haastavat meidät kaikki miettimään, mitä jokainen voi tehdä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Materialet finns också på svenska.

Nuorten Akatemian Mahdollinen Maailma –mobiilipeli tutustuttaa nuoret ilmastonmuutokseen monialaisesti ja haastaa heidät ilmastosankaruuteen paremman tulevaisuuden puolesta. Oppilaat pelaavat peliä omilla mobiililaitteillaan tai tableteilla ja peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Mobiililaitteilla pelattavassa Pelissä saa ääniviestejä tulevaisuudesta, tehdään ilmastoaiheisia tehtäviä ja katsotaan videoita ympäri maailmaa. Seppo-alustalla toimiva peli on suunnattu yläkouluikäisille nuorille.

Nuorten Akatemian Sukellus saamelaiskulttuuriin on niin ikään mobiilipeli, joka soveltuu hyvin etäopiskeluun. Osana Dihtosis-hanketta tuotetun pelin sisällöt on suunniteltu yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa. Sukellus saamelaiskulttuuriin käsittelee monipuolisesti saamelaisten historiaa, ja se vie pohtimaan tämän päivän saamelaisuutta. Tutustu myös muuhun Nuorten akatemian pelitarjontaan!

Planin Uusi kotini -dokumentti on visuaalisesti upea vuorovaikutteinen tarina, jossa oppilas pääsee kokemaan pakolaislapsen matkan 360°-tarinana ja vierailemaan maailman suurimpiin kuuluvassa Nyarugusun pakolaisleirissä Tansaniassa. Se sopii alakoulun viimeisille luokille ja yläkouluun. Oppilas voi navigoida leirissä virtuaalisesti ja kokea, miltä tuntuisi pitää leiriä uutena kotinaan. Tarinan toteutuksessa on käytetty virtuaalitodellisuustekniikkaa, 360 asteen videokuvaa ja kuvia.

Planin materiaaleista löytyy myös oivallinen Tytöt ja ilmasto -verkkotesti. Sen avulla nuori voi itse selvittää, kuinka hyvin tuntee ilmastonmuutoksen ja tyttöjen oikeuksien yhteyksiä. Verkkotesti soveltuu itseopiskeluun yläkoulussa ja toisella asteella. Tehtävä alkaa tutustumisella Planin julkaisuun ”Ilmastonmuutos heikentää tyttöjen oikeuksia”, joka antaa valmiuksia vastata testiin. Testi antaa välitöntä palautetta omasta osaamistasosta ja mahdollisuuden ratkaista tehtäviä erilaisten vihjeiden avulla.

Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker järjestää kevään aikana verkossa Vaikuttamistoiminnan ABC-koulutuksia erilaisista vaikuttamiskeinoista, viestinnästä vaikuttamisen välineenä sekä siitä miten suunnitellaan kampanja. Koulutukset ovat maksuttomia ja sopivat maailman muuttamisesta kiinnostuneille 13-35-vuotiaille. Koko kurssin suorittamisesta saa osallistumistodistuksen, mutta koulutukseen on mahdollista osallistua myös vain yksittäisille koulutuskerroille. Koulutuksia on ajoitettu arkiaamupäiviin, jolloin yläkoulun ja lukion opettajat voivat hyödyntää koulutuksia osana etäopetusta.

Suomen Punainen Ristin Riskien keskellä -materiaalit esittelevät 12 maailmalla ajankohtaisesti vaikuttavaa riskiä. Materiaali sisältää tietoa kustakin riskistä sekä riskiin liittyviä juttuartikkeleita, kuvia, videoita ja etäopetukseen sopivia tehtäviä. Materiaalia voi hyödyntää paitsi biologian, maantiedon, yhteiskuntaopin ja terveystiedon opetuksessa myös monialaisten opintokokonaisuuksien toteuttamiseen. Monipuolisen kuva- ja videoaineiston ansiosta riskejä voi käsitellä myös taito- ja taideaineiden opetuksessa. Materiaali soveltuu parhaiten yläkoulu- ja lukio-opetukseen.

FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n Toisenlaisia tarinoita -verkkosivustolta löytyy monipuolista materiaalia ihmiskaupan käsittelyyn. Aineiston avulla kuljetaan ihmiskaupan jäljillä Benin Citystä Helsinkiin. Nigeriasta lähtee joka vuosi tuhansia nuoria naisia ja alaikäisiä tyttöjä Eurooppaan etsimään parempaa toimeentuloa. Monet heistä joutuvat ihmiskaupan uhreiksi. Materiaali kertoo Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta, etenkin naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta ihmiskaupasta, sen syistä ja keinoista sen ratkaisemiseksi. Ihmiskaupan syyt kytketään myös kestävän kehityksen teemoihin.

Isompien oppilaiden kanssa voi tutkia myös koronaviruksen aiheuttamaa globaalia poikkeustilannetta. Worldmapper.org on englanninkielinen sivusto, josta löytyy lähes 600 kartogrammia, joiden avulla voi tutkia maailman ilmiöitä visuaalisesti. Uudet kartogrammit ja niistä tehdyt animaatiot kuvaavat koronaviruksen etenemistä ja vaikutuksia.