Pienoismaapalloja kasassa.
Kuva: Gumpanat / iStock

Mikä globaalikasvatus?

Globaalikasvatus on toimintaa, jolla kannustetaan ihmisiä aktiiviseen ja vastuulliseen maailmankansalaisuuteen vaikuttamalla ihmisten tietoihin, taitoihin, arvoihin ja asenteisiin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin ilmiöihin kuten köyhyyteen, eriarvoisuuteen, rasismiin, ympäristökatastrofeihin tai pakolaisuuteen, – ja miten näihin voi vaikuttaa omalla toiminnallaan.

“Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa.” (Maastrichtin julistus 2002) 

Globaalikasvatus pitää sisällään monia eri näkökulmia. Tällä verkkosivustolla globaalikasvatus on, eurooppalaista globaalikasvatuksen eli Maastrichtin julistusta mukaillen, jaettu globaalikasvatuksen teemoihin, jotka linkittyvät monin tavoin toisiinsa, mutta tarjoavat myös omia kulmia maailman tarkasteluun.

Globaalikasvatus ohjaa elinikäiseen oppimiseen. Se on tunnistettu keskeiseksi keinoksi edistää kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta niin Suomessa kuin maailmalla. Globaalikasvatuksen parissa toimivat lukuisat eri tahot.

Globaalikasvatus on viime vuosina herättänyt kasvavaa kiinnostusta myös tutkimuskohteena. Globaalikasvatuksen laadukkaaseen toteuttamiseen on niin ikään tarjolla monenlaisia inspiroivia työkaluja.