Teemojen ikonitkuvitukset.

Teemat

Globaalikasvatusta voidaan pitää ikään kuin kattoterminä eri näkökulmille, joiden kautta voimme tarkastella maailman ilmiöitä. Teemat linkittyvät monin tavoin toisiinsa, mutta tarjoavat myös omia kulmiaan globaalikasvatuksen tavoitteiden toteuttamiseen ja aktiivisen maailmankansalaisuuden edistämiseen käytännössä. 

Eurooppalaisen globaalikasvatuksen, eli Maastrichtin julistusta mukaillen, olemme tällä verkkosivustolla jakaneet globaalikasvatuksen seuraaviin teemoihin: