Ryhmäkuva Connect for Global Change hankkeen kumppaneista.
Connect for Global Change -hankkeen kumppanijärjestöjen edustajat suunnittelutapaamisessa.

Connect for Global Change

Connect for Global Change on EU DEAR -instrumentista rahoitettava, 3,5 vuotta kestävä globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän hanke. Hankkeen tavoitteena on sitouttaa erityisesti nuoria ja vähemmän tavoitettuja kohderyhmiä kestävän kehityksen tavoitteiden eli Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamiseen ja edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Hanketta toteutetaan yhtä aikaa 11 Euroopan maassa.  Hanke on osittain jatkoa Frame, Voice, Report –hankkeelle, joka päättyi loppuvuodesta 2020.

Mitä hankkeessa tapahtuu?

Hankkeen keskeiset toiminnot ovat pienten ja keskisuurten järjestöjen globaalikasvatus- ja viestintäprojektien rahoittaminen sekä järjestöjen osaamisen vahvistaminen. Hankkeessa järjestetään kaksi rahoitushakua, joista järjestöt voivat hakea rahoitusta ja pääsevät samalla mukaan hankkeen oppimisprosessiin. Hankkeesta rahoitettavilla projekteilla edistetään kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, ilmasto-oikeudenmukaisuuteen tai sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyen. Projekteilla pyritään saavuttamaan monipuolisia kohderyhmiä, tukemaan ihmisiä kriittiseen ajatteluun ja innostamaan toimimaan aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. Yhtenä tärkeänä kohderyhmänä ovat nuoret. Hankkeella halutaankin kannustaa globaalikasvatusjärjestöjä ja nuorisoalan toimijoita tekemään yhteistyötä nuorten osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi.

Hankkeessa mukana olevien järjestöjen osaamista vahvistetaan nuorten ja globaalikasvatuksella vähemmän tavoitettujen ihmisten saavuttamisessa ja innostamisessa Agenda 2030 -tavoitteiden edistämiseen. Lisäksi opitaan lisää gender-transformatiivisuudesta (sukupuolittuneiden haitallisten normien tunnistaminen ja muuttaminen) ja yhdenvertaisuutta vahvistavien lähestymistapojen soveltamisesta globaalikasvatukseen ja kehitysviestintään. Hankkeessa järjestetään koulutuksia ja vertaisoppimistilaisuuksia niin lähitilaisuuksina kuin verkossakin. Luvassa on myös kaikille avoin loppuseminaari, jossa jaetaan koko hankkeen tuloksia.

Mitä on tulossa?

  • Hankkeen ensimmäinen rahoitushaku lanseerataan 8.10.2024 pidettävässä avausseminaarissa. Lisää tietoa ja ilmoittautumisohjeet tulevat Fingon tapahtumakalenteriin.
  • Hankkeen ensimmäinen rahoitushaku on auki 8.10.-30.11. Projektit pääsevät alkamaan viimeistään 1.3.2025.
  • Hankkeen toinen rahoitushaku avataan vuonna 2025.

Ota yhteyttä

Fingossa hanketta luotsaa hankepäällikkö Anni Vihriälä. Hän vastaa hankkeen toteutuksesta, seurannasta, oppimisprosessista ja yhteistyöstä hankekumppaneiden kanssa. Hankkeen osa-aikaisena projektikoordinaattorina toimii Jenni Tuominen, joka vastaa erityisesti hankkeen hallinnollisista tehtävistä ja järjestöjen projektien tukemisesta. Ota reippaasti yhteyttä Anniin tai Jenniin missä tahansa Connect for Global Change -hanketta koskevassa asiassa, autamme mielellämme.

  • Hankepäällikkö, Connect for Global Change -hanke Anni Vihriälä

    Vastaan Connect for Global Change -hankkeen toteutuksesta ja seurannasta Fingossa sekä yhteistyöstä hankekumppaneiden kanssa. Hankkeessa parasta on globaalia kansalaiskasvatusta ja kehitysviestintää tekevien järjestöjen tukeminen. Yhdessä menemme kohti oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää maailmaa!

  • Asiantuntija, oppiminen Jenni Tuominen

    Suunnittelen ja toteutan koulutuksia ja oppimistilaisuuksia. Innostavinta työssäni on oppia uutta yhdessä järjestöjen kanssa. Lisäksi toimin hankekoordinaattorina Connect for Global Change -hankkeessa. Tuen hankkeen hallinnossa sekä tarjoan tukea hankkeeseen osallistuville järjestöille.

Connect for Global Change by Fingo -logo.