Frame, Voice, Report! -hankkeen tekijöitä yhteiskuvassa.

Hankkeet

Fingo ja Globaalikasvatusverkosto toteuttavat jäsenjärjestöjensä ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa globaalikasvatukseen liittyviä hankkeita Suomessa. Vuonna 2023 käynnissä on Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -hanke.

Transformer 2030 – Kestävyysosaajat

Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -hanke tarjoaa opettajille ja kasvattajille aikaa, tilaa ja tukea kestävän elämäntavan todeksi elämiseen oman työnsä arjessa. Hanke on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle suunnattu kestävän tulevaisuuden täydennyskoulutushanke. Teemoina mm. tunteiden, arvojen ja aidosti vaikeista asioista käytävän dialogin rooli hyvän tulevaisuuden rakentamisessa. Fingo koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa hanketta.

Globaalin sivistyksen edelläkävijät

Fingon koordinoima Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke vahvistaa kokonaisvaltaista ymmärrystä YK:n Agenda 2030 mukaisesta globaalista sivistyksestä. Hanke kokoaa toimijoita yhteen vertaisoppimaan ja kehittämään keinoja edistää globaaliasti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta sivistyksen, kasvatuksen ja kansalaisvaikuttamisen keinoin. Hanke käynnistyi elokuussa 2021 ja päättyi toukokuussa 2022. Sitä rahoittaa Sitran Sivistys+ -projekti.

Frame, Voice, Report!

Fingon koordinoimassa kolmevuotisessa (2018-2020) Frame, Voice, Report! (FVR) -hankkeessa kanavoitiin EU-tukea järjestöjen globaalikasvatus- ja kehitysviestintähankkeisiin. Menestyksekäs hanke on nyt päättynyt, mutta sivustolle on koottu tietoa ja materiaaleja järjestöjen hankkeista.