Frame, Voice, Report! -hankkeen tekijöitä yhteiskuvassa.

Hankkeet

Fingo ja Globaalikasvatusverkosto toteuttavat jäsenjärjestöjensä ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa globaalikasvatukseen liittyviä hankkeita Suomessa. Vuonna 2021 meneillään on kaksi hanketta: Globaalin sivistyksen edelläkävijät ja Transformer 2030 – tulevaisuuden tekijät.

Globaalin sivistyksen edelläkävijät

Fingon koordinoima Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke vahvistaa kokonaisvaltaista ymmärrystä YK:n Agenda 2030 mukaisesta globaalista sivistyksestä. Hanke kokoaa toimijoita yhteen vertaisoppimaan ja kehittämään keinoja edistää globaaliasti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta sivistyksen, kasvatuksen ja kansalaisvaikuttamisen keinoin. Hanke käynnistyi elokuun alussa ja päättyy toukokuussa 2022. Sitä rahoittaa Sitran Sivistys+ -projekti.

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke edistää varhaiskasvattajien ja peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen sisältöteemoista sekä globaalikasvatuksesta. Fingo koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa hanketta.

Frame, Voice, Report!

Fingon koordinoimassa kolmevuotisessa (2018-2020) Frame, Voice, Report! (FVR) -hankkeessa kanavoitiin EU-tukea järjestöjen globaalikasvatus- ja kehitysviestintähankkeisiin. Menestyksekäs hanke on nyt päättynyt, mutta sivustolle on koottu tietoa ja materiaaleja järjestöjen hankkeista.