Takaapäin kuvattu henkilön selkä, jonka t-paidassa lukee sustainable development goals.

Globaalikasvatus maailmalla

Globaalikasvatusta ja kehitysviestintää on perinteisesti tehty eurooppalaisissa kansalaisjärjestöissä kehitysyhteistyön rinnalla. Toiminnalla on haluttu kertoa kehitysyhteistyöstä ja innostaa ihmiset mukaan toimintaan.

Viime vuosien aikana globaalikasvatuksen ytimeen on vihdoin iskostunut ajatus siitä, että myös tällä toiminnalla tavoitellaan yhteiskunnallista muutosta. Yksin kehitysyhteistyöllä ei voida riittävästi vaikuttaa yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka ylläpitävät ja syventävät globaalia eriarvoisuutta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eli Agenda 2030:n myötä globaalikasvatus on osa universaalia kehitysagendaa. Globaalikasvatusta tarvitaan kaikkialla maailmassa, jotta ihmiset oppivat edistämään kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta omalla toiminnallaan ja erilaisissa rooleissaan.

Globaalikasvatustoimijat tekevät yhteistyötä kansainvälisissä organisaatioissa ja verkostoissa edistääkseen globaalikasvatusta ja kehittääkseen sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.