Yhteystiedot

Suomalaiset kehitysjärjestöt − Fingo
Lintulahdenkuja 10 (2. krs.)
00500 Helsinki

Fingon globaalikasvatustiimi

 • Asiantuntija, globaalikasvatus Anna Kivimäki-Pelluz

  Vastaan globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta, yhteistyön fasilitoinnista ja tuen globaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Työssäni haluan edistää oppimisen iloa, yhteistyötä ja systeemistä ymmärrystä maailman ilmiöitä kohtaan. Uskon vankasti globaalikasvatuksen muutosvoimaan ja siihen, että sen avulla voimme innostaa ihmisiä rakentamaan globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta. Olen ylpeä, että saan tukea järjestöjä tässä työssä!

 • Asiantuntija, oppiminen Jenni Tuominen

  Suunnittelen ja toteutan koulutuksia ja oppimistilaisuuksia. Innostavinta työssäni on oppia uutta yhdessä järjestöjen kanssa. Lisäksi toimin hankekoordinaattorina Connect for Global Change -hankkeessa. Tuen hankkeen hallinnossa sekä tarjoan tukea hankkeeseen osallistuville järjestöille.

 • Asiantuntija, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Jaana Viirimäki

  Tuen paikallistason toimijoita Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Minua inspiroi ja motivoi työssäni erityisesti vapaaehtoisten kanssa toimiminen, heidän intonsa toimia paremman maailman puolesta on todella arvokasta.

 • Hankepäällikkö, Connect for Global Change -hanke Anni Vihriälä

  Vastaan Connect for Global Change -hankkeen toteutuksesta ja seurannasta Fingossa sekä yhteistyöstä hankekumppaneiden kanssa. Hankkeessa parasta on globaalia kansalaiskasvatusta ja kehitysviestintää tekevien järjestöjen tukeminen. Yhdessä menemme kohti oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää maailmaa!

 • Asiantuntija, viestintä Doris Hakkarainen

  Toimin digitaalisen viestinnän asiantuntijana ja vastaan Fingon läsnäolosta sosiaalisessa mediassa. Teen viestintää myös globaali kansalaiskasvatus teemasta. On upeaa olla mukana edistämässä työtä reilumman maailman puolesta.