Yhteystiedot

Suomalaiset kehitysjärjestöt − Fingo
Elimäenkatu 25-27 (5 krs.)
00510 Helsinki

Fingon globaalikasvatustiimi

 • Asiantuntija, globaalikasvatus Anna Kivimäki-Pelluz

  Vastaan globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta, yhteistyön fasilitoinnista ja tuen globaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Työssäni haluan edistää oppimisen iloa, yhteistyötä ja systeemistä ymmärrystä maailman ilmiöitä kohtaan. Uskon vankasti globaalikasvatuksen muutosvoimaan ja siihen, että sen avulla voimme innostaa ihmisiä rakentamaan globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta. Olen ylpeä, että saan tukea järjestöjä tässä työssä!

 • Projektikoordinaattori, Globaalin sivistyksen edelläkävijät Jenni Tuominen

  Olen innoissani työstäni Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hankkeessa, sillä uskon, että globaali kansalaiskasvatus voi inspiroida meitä kaikkia ottamaan askelia kohti kestävää tulevaisuutta. On ilo saada tehdä työtä aktiivisen maailmankansalaisuuden puolesta yhdessä järjestöjen kanssa.

 • Viestintäkoordinaattori Noora Isomäki

  Toimin viestintäkoordinaattorina Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hankkeessa ja Maailma kylässä -festivaalilla. Työni on varmistaa, että niin hankkeessa kuin festivaalillakin syntyvät kiinnostavat oivallukset leviävät laajalle ja tavoittavat niistä kiinnostuneet yleisöt. On hienoa päästä päivittäin paneutumaan erilaisiin kestävyyteen, sivistykseen ja kulttuuriin liittyviin teemoihin!

 • Projektipäällikkö, Transformer 2030 -hanke Saana Ylikruuvi

  Toimin opettajien täydennyskoulutushankkeen projektipäällikkönä. Minua kiinnostaa erityisesti kasvatuksen ja opetuksen merkitys yhteiskunnassa, systeemiajattelu sekä ekososiaalinen sivistys. Olen todella onnellinen saadessani rakentaa opettajien kanssa kestävää tulevaisuutta!

 • Asiantuntija, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Jaana Viirimäki

  Tuen paikallistason toimijoita Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Minua inspiroi ja motivoi työssäni erityisesti vapaaehtoisten kanssa toimiminen, heidän intonsa toimia paremman maailman puolesta on todella arvokasta.

 • Asiantuntija, oppiminen Anni Vihriälä

  Työni pääsisältö on oppimisen mahdollistaminen: uusien ajattelutapojen ja työkalujen tuominen järjestökentälle jäsenjärjestöjen osaamista vahvasti hyödyntäen. Globaalikasvatus, kehitysyhteistyö, vaikuttamistyö ja viestintä vievät kaikki kohti kestävää tulevaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Työssäni suunnittelen ja toteutan koulutuksia, oppimistilaisuuksia ja -prosesseja. Innostuneena teen työtäni osana muutosvoimaa kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

 • Asiantuntija, viestintä Doris Hakkarainen

  Toimin digitaalisen viestinnän asiantuntijana ja vastaan Fingon läsnäolosta sosiaalisessa mediassa. Teen viestintää myös globaali kansalaiskasvatus teemasta. On upeaa olla mukana edistämässä työtä reilumman maailman puolesta.