Viisi henkilöä istuu pöydän ja paperin ääressä tussit kädessä.

Tuki globaalikasvatukseen

Koulutuksen rooli globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa on keskeinen. Opettajien voidaankin ajatella olevan muutosagentteja, joiden avulla lapset ja nuoret saavat tarvittavat tiedot, taidot ja innostuksen vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Kansalaisjärjestöt tarjoavat monenlaista tukea globaalikasvatukseen. Kansalaisjärjestöillä on runsaasti pedagogista osaamista ja toisaalta myös erityisosaamista kehityskysymyksiin tai globaalikasvatuksen teemoihin liittyen. Järjestöjen globaalikasvatustyössä kehityspoliittiset sisällöt yhdistyvät ratkaisukeskeiseen toivon pedagogiikkaan.

Järjestöt tukevat kouluja ja oppilaitoksia globaalikasvatuksen toimeenpanossa monin eri tavoin: tarjoamalla opetusmateriaaleja ja kehittämällä pedagogisia menetelmiä globaalikasvatukseen, kouluttamalla opettajia, tekemällä kouluvierailuja ja pidempikestoista yhteistyötä koulujen kanssa. Alla kootusti tietoa globaalikasvatusverkoston tarjonnasta.

Ideoita opetukseen

  • Miten innostaa eri ikäisiä oppijoita aktiviisiksi maailmankansalaisiksi? Löydä kansalaisjärjestöjen vinkit opetukseen globaalikasvatuksen vinkkipankista.
  • Jaa linkit lempivinkkeihisi eteenpäin ja kannusta kollegasikin globaalikasvatukseen.
  • Tutustu myös valmiisiin vinkkireppuihin, joihin on koottu ajankohtaisiin teemoihin valikoituja vinkkejä.

Tukea koulutuksista

  • Yliopistoyhteistyönä toteutetut Maailma koulussa -seminaarit tarjoavat eväitä globaalikasvatukseen opettajaksi opiskeleville, mutta ovat avoimia ja ilmaisia myös muille globaalikasvatuksesta kiinnostuneille kasvattajille ja kouluttajille.
  • Tutustu myös muuhun kansalaisjärjestöjen koulutuksiin Globaalikasvatuksen vinkkipankissa.
  • Fingon koordinoimassa Transformer 2030 – tulevaisuuden tekijät -hanke edistää varhaiskasvattajien ja peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen sisältöteemoista sekä globaalikasvatuksesta.

Kansalaisjärjestö kouluvierailulle?

  • Monet globaalikasvatusjärjestöt tekevät kouluvierailuja. Kutsu vierailija luokkaan ja opi samalla uusia menetelmiä globaalikasvatukseen. Järjestöjen vierailuista löydät lisätietoa vinkkipankista.

Tapaa meidät tapahtumissa!

  • Globaalikasvatusverkosto on mukana monissa tapahtumissa. Esimerkiksi Educassa järjestöjä voi kohdata kasvokkain Kansalaisvaikuttamisen torilla.

Pysy kärryillä

  • Haluatko pysyä kärryillä globaalikasvatuksen uusista tuulista ja ajankohtaisista asioista? Seuraa meitä Facebookissa tai liity globaalikasvatustoimijoiden sähköpostilistalle.