Globaalikasvatuksen laatu

Globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän laatu on noussut viime vuosina toimijoiden välisessä keskustelussa tapetille. Globaalikasvatuksella halutaan saada aikaan yhteiskunnallista muutosta ja viranomaiset vaativat mitattavia tuloksia. Myös kehitysviestinnän linkittyminen järjestöjen varainhankintaan on nostanut esille eettisiä kysymyksiä.

Kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa on tutkittu työn laatua ja sen yhteiskunnallista muutosvoimaa. Fingo pyrkii omalta osaltaan tuomaan kansainvälisiä trendejä suomalaisten järjestötoimijoiden työhön.

Ei ole samantekevää millaisia viestejä ja narratiiveja laadimme globaalista kehityksestä. Median välittämät kuvat ja viestit globaalista kehityksestä ovat usein synkkiä ja uhkaavia ja herättävät helposti sääliä, kyynisyyttä ja pelkoa. Nämä tunteet eivät kuitenkaan ole muutosta edistäviä.

Globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän ytimessä on toivo. On tärkeätä tehdä näkyväksi muutoksen mahdollisuutta. Vetoamalla yhteistä hyvää edistäviin arvoihin ja tuomalla esille ratkaisuja ongelmien rinnalla vahvistamme ihmisissä halua toimia kestävän kehityksen ja globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Arvojen merkitystä globaalikasvatuksessa ja kehitysviestinnässä on tutkinut muun muassa Common Cause Foundation. Eettisen viestinnän pelisääntöjä summaavat muun muassa Eettisen kehitysviestinnän muistilista sekä Reframing the Message toolbox.

Myös suomalaiset järjestöt ovat kehittäneet työnsä laatua vertaisoppimisen keinoin. Julkaisussa Enhancing Southern Voices in Global Education on pohdittu globaalin etelän ääntä ja osallistumista globaalikasvatukseen. Kummijärjestöjen eettiset periaatteet summaavat keskeisiä pelisääntöjä hyvälle kummitoiminnalle ja siitä viestimiselle.

Globaalikasvatuksella on oma roolinsa yhteiskunnallisen muutoksen edistämisessä. Vaikuttava toiminta edellyttää systeemistä lähestymistapaa, jossa toiminnan yhteiskunnallisia ulottuvuuksia arvioidaan laajasti ja syvällisesti. Tätä on pohtinut muun muassa Smart CSOs -verkosto julkaisuissaan CSOs in Transition (2014) ja Re-imagining Activism (2015).